Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo - zarządzanie"

Polecane artykuły:

Podnieść świadomość ekolo(...)

„Regionalny system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce” – taką nazwę nosi projekt szkoleniowy dla administracji samorządowej, który wystartował 1 października br. Jego autorem i realizatorem jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin (OSKZG). Obecnie Stowarzyszenie współpracuje z 35 związkami międzygminnymi z całego kraju. Swoim zasięgiem obejmuje ponad 300 polskich gmin (ok. 5,5 mln mieszkańców).(...)
»

Jak zorganizować system s(...)

Dariusz Matlak prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarki Odpadami Polska Izba Gospodarki Odpadami już w lutym 2015 r. przekazała Ministerstwu Środowiska opinię na temat projektu założeń do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Stwierdziliśmy w nim zasadniczo, że stosowane obecnie w wielu gminach systemy dwupojemnikowe nie powinny być uznawane za wypełnienie przez gminy ustawowego obowiązku o(...)
»