Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo - zarządzanie"

Polecane artykuły:

Wielkość ma znaczenie(...)

Zbliżający się ku końcowi okres programowania funduszy europejskich na lata 2007-2013 zachęca do sprawdzenia, jak w ostatnim dziesięcioleciu zmieniały się charakterystyki dotyczące gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej w polskich gminach. Temat ten był już poruszony w artykule „Gmina a sprawa polska” („Przegląd Komunalny” 3/2012). O ile jednak wówczas skupiono się na podziale gmin na miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie, o tyle ten tekst jest próbą scharakteryzowania gmin pod kątem i(...)
»

Ochrona gatunkowa w II Rz(...)

Po odzyskaniu przez Polskę własnej państwowości przystąpiono do tworzenia państwowej organizacji ochrony przyrody, której przewodnictwo, choć jeszcze nieformalnie, objął na początku 1919 r. Władysław Szafer. Sprawy ochrony przyrody w II RP znalazły się w gestii ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego, którym był wtedy Jan Łukasiewicz. Powstanie pierwszej organizacji ochronnej, jaką była Tymczasowa Państwowa Komisja Ochrony Przyrody, nastąpiło na zjeździ(...)
»