Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Strefy ochrony ujęć wód p(...)

Po kilku latach zapowiadania w mediach i licznych obietnicach składanych wobec instytucji Unii Europejskiej wreszcie w lipcu 2017 r. została uchwalona nowa ustawa Prawo wodne. Został w niej spełniony podnoszony od lat postulat, aby w Polsce strefy ujęć służących zaopatrzeniu w wodę ludności były obowiązkowe. W nowoczesnym polskim ustawodawstwie wodnym, istniejącym od blisko 100 lat, nowa ustawa Prawo wodne to piąty już akt, w którym znajdują się regulacje prawne dot(...)
»

Społeczny wymiar zieleni (...)

Badania z zakresu społecznego znaczenia zieleni stanowią prężnie rozwijającą się gałąź nauki, skupiającą zainteresowanie przedstawicieli różnych dziedzin. Kolejne publikacje wnoszą nowe fakty do posiadanej już wiedzy, potwierdzając tym samym istnienie silnego związku pomiędzy światem przyrody a człowiekiem. Więź ta ma szczególny wymiar, gdy zachodzi w przestrzeni miejskiej, poddawanej coraz silniejszej presji urbanizacyjnej. W 1998 r. Jack L. Nasar, amerykański (...)
»