Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Podyskutujmy o obowiązkow(...)

W ostatnim czasie doszło do pewnych zmian organizacyjnych w Ministerstwie Środowiska. Mamy nowego ministra, Macieja Grabowskiego, i nowego wiceministra, Janusza Ostapiuka, który ma bardzo wyraźnie zaznaczony zakres swoich zadań. Jednym z głównych jego obowiązków jest organizowanie gospodarki odpadami. Wygląda na to, że dla resortu ta kwestia jest bardzo istotna. Żeby było jasne, minister Ostapiuk został oddelegowany nie tylko do spraw związanych z gospodarką odpadami, ale te w najbliższym cza(...)
»

Czas zmian(...)

Jerzy Starypan prezes Zarządu Beskid Żywiec Sejmiki wojewódzkie, opracowując wojewódzkie plany gospodarki odpadami komunalnymi, przyjmowały dwie różne strategie. Część z nich kierowała się regułą konkurencji między RIPOK-ami, tworząc RGOK. Inni postępowali wg zasady, że regiony określane są zgodnie z oczekiwaniem samorz(...)
»