Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Prewencja ekologiczna(...)

Prewencja łac. praeventio zapobieganie lub z łac. praevenire wyprzedzić, zapobiec to zapobieganie, oddziaływanie na społeczeństwo i uświadamianie, że żadne popełnione wykroczenie lub przestępstwo nie pozostanie bezkarne. Jest to więc kształtowanie właściwych postaw wobec prawa, informowanie o tym, co jest dozwolone i zabronione. Jak przyznaje w jednym z artykułów listopadowego wydania „Recyklingu” Marek Sobiecki – dyrektor departamentu gospodarki odpadami w Mini(...)
»

Stan energetyki wiatrowej(...)

Polska, która stała się stroną Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, zobowiązana jest do opracowania i wdrożenia strategii stabilizacji, a później redukcji emisji gazów cieplarnianych i adaptacji do oczekiwanych zmian klimatu działów gospodarki najbardziej zależnych od warunków klimatycznych. Polska emituje około 2% globalnej ilości CO2, przede wszystkim w wyniku spalania węgla, a więc problem redukcji emisji tego gazu ma poważne znaczenie gospodarcze.(...)
»