Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Leasing - wspomaganie inw(...)

Bogusław Jarosz Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Tak defini(...)
»

Sankcje administracyjne –(...)

Zwiększająca się ilość obowiązków administracyjno-prawnych powoduje, że jest coraz więcej sankcji administracyjnych z tytułu ich nieprzestrzegania. Problem w tym, że są one rozrzucone po różnych aktach prawnych, a ich regulacje fragmentaryczne. Pewnym remedium jest sięganie po „zasady ogólne prawa administracyjnego”, które do tej pory nie zostały skodyfikowane. Przy wskazywaniu problemów w zakresie sankcji administracyjnych zarówno Trybunał Konstytucyjny (...)
»