Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gdzie diabeł nie może, ta(...)

Piotr Matuszewski Izraelskie Ministerstwo Środowiska jest zdominowane przez kobiety. Dwie trzecie pracowników to panie, w tym: minister środowiska (od trzech kadencji), dyrektor generalny (od dwóch kadencji) i jej zastępca oraz dyrektorzy departamentów. Panie te mają wiele do zrobienia i trzeba przyznać… działają zdecydowanie. Jeszcze kilkanaście lat temu mieszkańcy Izraela raczej wyrzucali odpady prosto na ulicę niż myśleli o zbieraniu ich w pojemnikach, nie mówiąc już(...)
»

Samorządy przygotowują Mi(...)

Nawałnice, podtopienia, powodzie, ekstremalne temperatury czy inne anomalie pogodowe mogą wpłynąć na destabilizację warunków w przestrzeni miejskiej. Obecnie 44 miasta w Polsce starają się jak najlepiej zapobiec w przyszłości skutkom tych zjawisk, wprowadzając program Ministerstwa Środowiska – Miejski Plan Adaptacji. – Zjawiska klimatyczne, tj. ekstremalne temperatury, fale upałów, deszcze nawalne, podtopienia czy powodzie, szczególnie niebezpieczne są na terenie du(...)
»