Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Polityka rozwoju i rewita(...)

Od redaktora W ostatnich latach, mimo znaczącego postępu cywilizacyjnego Polski, w niektórych miastach następował regres społeczno-gospodarczy o wysokiej dynamice, często występujący w parze z procesami rozlewu urbanizacji. Postęp w gospodarce rynkowej nie rozkłada się równomiernie, więc stan przestrzeni zurbanizowanej oraz procesy rozwoju, które się w niej toczą, ulegają coraz silniejszym zróżnicowaniom. Gminy powinny więc prowadzić aktywną politykę regeneracyjną,(...)
»

Recykling wraków(...)

Recykling pojazdów w świetle obowiązującego i nowelizowanego prawa oraz praktyczne aspekty funkcjonowania systemu recyklingu pojazdów to tematy przewodnie konferencji, która zgromadziła przedstawicieli administracji publicznej, świata nauki oraz recyklerów. VI edycję konferencji pt. „Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji” zorganizowano 10 marca 2015 r. w Warszawie. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na starzejący się park samochodowy w Polsce w kontekście p(...)
»