Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Związki powierzchniowo cz(...)

Środki powierzchniowo czynne są grupą związków najczęściej stosowanych w różnych dziedzinach przemysłu, usługach i w gospodarstwach domowych. W przemyśle używa się ich między innymi do prania i farbowania (włókiennictwo), jako zwilżaczy, np. do form odlewniczych (metalurgia), przy produkcji pestycydów, tworzyw sztucznych, żywic syntetycznych, farb i lakierów (przemysł chemiczny), przy wytwarzaniu celulozy i papieru (przemysł papier(...)
»

Świat według EUREAU(...)

Od wielu lat ochrona środowiska naturalnego jest priorytetowym obszarem współpracy krajów członkowskich Unii Europejskiej, bazuje ona bowiem na mocnych podstawach traktatowych. Obowiązujące w Unii Europejskiej normy w zakresie ochrony środowiska należą do jednych z najsurowszych na świecie. Potrzeba efektywnej działalności w tym zakresie wynika głównie ze świadomości, iż problemy środowiskowe posiadają wymiar transgraniczny i ponadnarodowy. W znaczącym stopniu wyma(...)
»