Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zamówienia publiczne – „d(...)

Rzadko się zdarza, aby w jednym kwartale uchwalone zostały dwie nowelizacje do Ustawy z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (DzU z 2007 r. nr 223, poz. 1655, z późn. zm.). W ostatnim numerze „Przeglądu Komunalnego” omówiona została ta z 5 listopada 2009 r. Szerszej analizy wymaga jednak nowelizacja uchwalona 2 grudnia 2009 r. (DzU nr 223, poz. 1778), która weszła w życie 29 stycznia 2010 r. Jej główny cel to im(...)
»

Badania jakości paliwa fo(...)

Paliwa formowane to „wyseparowana i odpowiednio przetworzona frakcja palna odpadów komunalnych i komunalnopodobnych o nieustalonych właściwościach fizykochemicznych”1. Na paliwo formowane składają się substancje palne, utworzone na bazie paliw naturalnych i sztucznych, wyodrębnione substancje palne pochodzenia biologicznego oraz produkty przetwarzania odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych2. Przykładem paliwa formowanego mogą być br(...)
»