Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Usuwanie ze ścieków chlor(...)

Marta Chrzanowska, Tadeusz Zimiński, Jan Hupka W labolatorium modelu biologicznej oczyszczalni ścieków zbadano możliwość biodegradacji chlorowanych węglowodorów, mogących występować w ściekach przemysłowych. Stosowano osad czynny z oczyszczalni komunalnej oraz z oczyszczalni zakładów syntezy organicznej. Po tygodniowej adaptacji stwierdzono niemal całkowity zanik niektórych chlorowanych węglowodorów. Przemysłowy osad czynny charakteryzował się lepszą redukcją w stosunku do związków(...)
»

Sektorowy Program „Innowa(...)

W imieniu przedsiębiorców reprezentujących kilka kluczowych przemysłów recyklingowych w Polsce w ub.r. złożony został w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wniosek o ustanowienie Programu Sektorowego „Innowacyjny Recykling”. Wnioskodawcą studium wykonalności dla Programu Sektorowego jest Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu jako lider konsorcjum, w skład którego wchodzą jeszcze: Stowarzyszenie Producentów Pł(...)
»