Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Prawne aspekty stosowania(...)

Kwestia stosowania monitoringu przez organy publiczne, w tym zwłaszcza jednostki samorządu terytorialnego, urzędy czy też szkoły i przedszkola od dawna budziła kontrowersje co do jej zgodności z prawem. Przed rozpoczęciem stosowania od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) wielu ekspertów, w tym zwłaszcza Paweł Litwiński1, wskazywało, że z tym dniem monitoring s(...)
»

Przywrócenie wsparcia kog(...)

Parlament pracuje nad ustawą przedłużającą wsparcie dla energii z kogeneracji do końca 2018 r. Jeśli uda się uzyskać kompromis, po rocznym zastoju kogeneracja zyska nowy impuls do rozwoju. Miniony rok okazał się kiepski pod względem rozwoju energii z kogeneracji w Polsce. Na początku 2013 r. wygasł obowiązujący system wsparcia dla instalacji kogeneracyjnych o mocy poniżej 1 MW, opalanych paliwami gazowymi oraz jednostek innych niż opalane paliwami gazowymi, metanem(...)
»