Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Bilanse ekologiczne opako(...)

FORUM RECYKILNGU POLEKO 2004 Współczesne opakowania wytwarzane są z różnych materiałów i występują w różnych formach, wynikających z przeznaczenia i funkcji, jaką mają do spełnienia. W 1994 r. Unia Europejska przyjęła znaną dyrektywę dotyczącą opakowań i odpadów opakowaniowych, która ostatnio została zmodyfikowana. Dyrektywa ta obejmuje wszystkie obszary i aspekty związane z opakowaniami i odpadami z nich powstającymi. W art. 10 dyrektywy stwierdz(...)
»

Składowanie odpadów. Cz. (...)

Nowa ustawa wprowadza kilka zakazów odnoszących się do określonych działań, które nie mogą być prowadzone na składowisku. Zarządzającego składowiskiem obciążono również szeregiem innych obowiązków związanych z prowadzeniem tego typu miejsca. Zgodnie z nową ustawą,na składowisku zakazane zostało magazynowanie odpadów, a także zbieranie lub przetwarzanie odpadów w inny sposób niż składowanie, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach wykonawczych. (...)
»