Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Najlepsi z najlepszych(...)

Wzorem służby cywilnej w administracji państwowej od 7 sierpnia br. pracowników samorządowych zatrudnia się na podstawie przeprowadzonego konkursu. Nie dotyczy to stanowisk wybieralnych (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast) oraz obsadzanych z powołania (skarbników i sekretarzy). Pracownikami samorządowymi są nie tylko urzędnicy miejscy, gminni czy powiatowi, ale także zatrudnieni w jednostkach i zakładach budżetowych. Pracownikiem samorządowym jest zarówno naczelnik, inspektor(...)
»

Kanalizacja na szczególny(...)

Zasadniczym problemem eksploatacji kanalizacji sanitarnej są konsekwencje powszechnego rozdziału systemowego oraz wprowadzanie kanalizacji na coraz mniej korzystne obszary. Niezależnie od powielanych opinii, polska kanalizacja pracuje praktycznie w układzie rozdzielczym. Wprawdzie w wielu miastach funkcjonują fragmenty starszej kanalizacji ogólnospławnej, jednak poza nielicznymi przypadkami systemy są zdominowane przez nowsze kanały rozdzielcze. Wprawdzie zgodnie z (...)
»