Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Prezydent jednego z polskich miast, liczącego ok. 70 tys. mieszkańców, może na swym podręcznym komputerze osobistym codziennie pytać o poziom jednostkowych kosztów energii zużywanej przez urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne. Może uzyskiwać informacje o stanie wybranych kosztów materiałów, wynagrodzeń usług obcych, stanie zadłużenia, a także o utrzymywanych ciśnieniach i jakości wody w wybranych miejscach sieci wodociągowej oraz o poziomie zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków. Ba, może również (...)
»

Konieczne zmiany systemow(...)

Podczas listopadowego posiedzenia w Brzezinach członkowie Zarządu Związku Miast Polskich dobrze ocenili kierunek zmian wprowadzanych rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, jednak podkreślano, że porządkują one niewielki obszar zagadnień. Powinny być to zmiany usystematyzowane i poprzedzone całościowym przeglądem prawa. Dyskutując na temat ww. projektu, który usprawnia i uelastycznia funkcjonowanie oraz organizowanie zadań świadczonych prze(...)
»