Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Systemy stapiania śniegu(...)

Śnieżne zimy występujące w Europie w ostatniej ćwierci XIX w. skłaniały do poszukiwania sposobów szybkiego uprzątania śniegu zalegającego ulice miast. Jednym z nich było topienie śniegu. Metodę polegającą na stapianiu śniegu prawdopodobnie po raz pierwszy zastosowano w Paryżu w 1879 r. i stosowano ją z powodzeniem w następnych latach. Proces topienia odbywał się przy pomocy maszyny parowej, która „(…) za pomocą odpowiedniej rury wprowadza parę pod śnieg, wzd(...)
»