Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Miliony na oczyszczalnię Blisko 11 mln zł (brutto) będzie kosztowała modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubawie (woj. warmińsko-mazurskie). Taką cenę zaoferowała firma Metromex z Olsztyna, która w wyniku postępowania przetargowego została wykonawcą tego zadania. Inwestycja obejmuje m.in. remont reaktora biologicznego, zbiornika retencji, zbiornika osadów, a także budynków przepompowni ścieków i osadów, agregatorni i administracyj(...)
»

Termiczna utylizacja w Wa(...)

Na przełomie 2003 i 2004 r. MPWiK miasta stołecznego Warszawy, przystępując do projektu mającego na celu doprowadzenie do oczyszczenia wszystkich ścieków w aglomeracji warszawskiej, stanęło również przed problemem ustalenia sposobu unieszkodliwienia olbrzymiej ilości osadów ściekowych – ponad 100 ton suchej masy każdego dnia. Można przyjąć, że istnieją dwie tendencje postępowania z osadami ściekowymi. Pierwsza z nich wykorzystuje własności nawozowe i glebotwórcze osadów, ob(...)
»