Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty i realizacje"


  1. Filtry warszawskie Czytaj

     Magdalena Kazulo-Kleyff

     Magdalena Hadała


  2. Pomiędzy miastem a jeziorem Czytaj

     Elżbieta Chojecka Sarnowicz


Polecane artykuły:

Możliwości kształtowania (...)

Układ zieleni w dotychczasowych granicach Zielonej Góry wraz z terenami włączonymi w strukturę miasta po 1 stycznia br. daje nowe możliwości budowy systemu zieleni miasta w oparciu o zasoby i powiązania przyrodnicze. Należy to w umiejętny sposób uwzględnić w planowaniu rozwoju urbanistycznego miasta z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Wstęp do rozpoznania systemu zieleni Zielonej Góry przeprowadzono podczas przygotowywania studium zieleni dla potrzeb rewit(...)
»

Czy grozi nam zastój w bu(...)

Aktualnie budowane drogi (zwłaszcza krajowe i autostrady) projektowane były w latach 2000-2004, zaś prace studialne nad ich przebiegiem prowadzono w latach 90. minionego wieku. Obecnie realizowane są więc koncepcje, które w znacznej części powstały w czasie obowiązywania ustawy z 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska. W tym czasie problematyka środowiskowa, szczególnie w procesie trasowania dróg, była traktowana marginalnie. Niestety, taka postawa inwestorów i(...)
»