Wszystkie artykuły w kategorii: "Ochrona i pielęgnacja"

Polecane artykuły:

W stronę odpowiedzialnego(...)

Jesienią 2016 r. Ministerstwo Rozwoju upubliczniło przygotowany we współpracy z innymi resortami i wsparty konsultacjami społecznymi projekt „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” (SOR). Jest to rozbudowana, poszerzona wizja rozwoju Polski zapisana w „Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, przyjętym przez Radę Ministrów 16 lutego 2016 r., w którym zarysowano tzw. pułapki rozwojowe, a więc wyzwania, przed którymi stoi gospodarka. Głównym celem projektodawców „Strategii” było zapreze(...)
»

Małe elektrownie wiatrowe(...)

W Polsce coraz popularniejsze i coraz tańsze stają się małe elektrownie wiatrowe z pionową osią obrotu. Są to jednostki o mocach poniżej 20 kW. Cechuje je stosunkowo wysoka czułość na małe prędkości wiatru Do najważniejszych zalet małej turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu można zaliczyć: prostą budowę, brak układów do nastawienia turbiny pod wiatr, lepsze wykorzystanie energii wiatru w terenie zabudowanym, możliwość montowania ich w terenie otwartym oraz na (...)
»