Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Warsztaty Ekologiczne w W(...)

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami stanowią poważny problem. Wynika on z ogromnych zapóźnień w tej dziedzinie w naszym kraju oraz niedostatku środków na ten cel. Chcąc przybliżyć tę tematykę samorządowcom odpowiedzialnym za gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz uzmysłowić społeczeństwu potrzebę walki o czyste środowisko firma ABRYS w ubiegłym roku podjęła się działań edukacyjn(...)
»

Czekają nagrody i wyróżni(...)

III edycja Konkursu o Szklaną Statuetkę „Przeglądu Komunalnego” III edycja Konkursu o Szklaną Statuetkę Przeglądu Komunalnego powoli zbliża się do końca. Konkurs ma za zadanie propagowanie szeroko pojętej wiedzy o ochronie środowiska. Celem Konkursu jest wprowadzanie i rozpowszechnianie programów selektywnej zbiórki stłuczki szklanej. W Konkursie(...)
»