Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Efektywność w normie(...)

Wzrastające koszty energii oraz cele dotyczące redukcji emisji dwutlenku węgla to jednoznaczny sygnał, że organizacje nie mogą dłużej ignorować tego, w jaki sposób podchodzą do efektywności energetycznej. Najlepsze praktyki dla zarządzania zużyciem energii w organizacji określono w normie BS EN 16001:2009. Ankieta przeprowadzona w 2009 r. w Wielkiej Brytanii wśród ok. 800 organizacji wykazała, że prawie cztery na pięć spośród nich twierdzi, że z(...)
»

Fundusz stawia na innowac(...)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera innowacje środowiskowe, oferując różne mechanizmy i narzędzia. Od 2016 r. spółki tworzące nowoczesne projekty z zakresu ochrony środowiska będą mogły skorzystać z nowego instrumentu, jakim jest wejście kapitałowe. – Pomimo dużej przedsiębiorczości Polaków Polska zajmuje dalekie od czołówki miejsca w międzynarodowych rankingach innowacyjności. Fundusz widzi potrzebę wsparcia innowacji, pomimo że inwe(...)
»