Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kluczowe uwagi do projekt(...)

Strategicznym celem przyjęcia ustawy powinna być nie tylko realizacja wspólnotowych celów do 2020 r., ale także stworzenie trwałych podstaw dla systematycznego zwiększania tego udziału w następnych dekadach. Niestety, mimo niewątpliwego postępu redakcyjnego, choć nie merytorycznego, jaki nastąpił w okresie od 22 grudnia 2011 r., proponowane kolejne wersje nie spełniają oczekiwań. Także wersja projektu ustawy z 9 października br. nadal budzi zasadnicze wątpliwości, w ty(...)
»

Modernizacja Krajowego Sy(...)

Pośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej Polska uznawana jest za ten, w którym drzemie ogromny potencjał rozwoju energetyki wiatrowej. Z drugiej strony ten sposób wytwarzania energii daje Polsce największe możliwości ze wszystkich odnawialnych źródeł. W ciągu ostatniej dekady udało się wdrożyć szereg regulacji prawnych, których celem było umożliwienie realizacji tego typu przedsięwzięć. Pierwsze przepisy prawa wprowadziły pojęcie ener(...)
»