Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Motywowanie pracowników(...)

Efektywność podmiotów gospodarczych sektora publicznego Cz. I Zagadnienie efektywności funkcjonowania podmiotów sektora publicznego integralnie wiąże się z problemem operatywnego i skutecznego zarządzania majątkiem publicznym. Powszechne są opinie na temat relatywnie niskiej wydolności ekonomicznej podmiotów gospodarczych, funkcjonujących w obrębie sektora publicznego. Natomiast zdecydowanie rzadziej dostrzec można próby analiz podłoża owego zjawiska. W celu kompleksoweg(...)
»