Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Aby wyposażyć ulicę w rozdzielcze przewody sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w jednym z wielkopolskich miast, na osiedlu o średnio intensywnym budownictwie jednorodzinnym (ok. 50 mieszkańców na 1 ha), należało wybudować dla każdego mieszkańca ok. 3,5 m przewodów wodociągowych i tyle samo kanalizacyjnych. Przyjmując, na podstawie danych o kosztach inwestycji w tym rejonie, że średni wskaźnik kosztów budowy 1 m sieci to ok. 300 zł, wartość takiej inwestycji wyniosłaby 1050 zł. Po jej zakończeniu(...)
»

Kołobrzeskie sukcesy(...)

Produkcja i dostawa wody dla odbiorców z terenu miasta i gminy Kołobrzeg, odbiór i oczyszczanie ścieków czy obsługa procesów inwestycyjnych i wykonawstwo inwestycyjne związane z działalnością firmy to tylko niektóre z form działalności Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu (MWiK). Inne zadania, jakie wykonują, to m.in. działalność usługowa w zakresie wykonawstwa zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową i ochroną środowiska, w tym wykonywanie analiz wody i ścieków, p(...)
»