Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Niedostateczne sankcje?(...)

  Rewolucja w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, dokonana zmianą wprowadzoną do Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. DzU z 2012 r. poz. 391, z późn. zm. – u.c.p.g.), wywołała zażartą dyskusję wśród zarówno przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, jak i reprezentantów gmin na temat tego, w jaki sposób powinno (...)
»

Instytucje proinnowacyjne(...)

Oferta centrów transferu technologii i parków naukowo-technologicznych w zakresie badań, projektów, programów skierowanych do przemysłu, ochrony środowiska i energetyki Agencja Rozwoju Regionalnego MARR   Centrum Innowacji i Transf(...)
»