Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Programy priorytetowe NFO(...)

Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, zobowiązała się w traktacie akcesyjnym, że przepisy prawne Unii Europejskiej odnośnie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, określone w dyrektywie 91/271/EWG w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych, będą w Polsce w pełni spełnione do 31 grudnia 2015 r.   Podstawowym instrumentem wdrażania postanowień tej dyrektywy jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (K(...)
»

Książki nadesłane(...)

Rejestry uwalniania i transferu zanieczyszczeń (PRTR) jako instrument realizacji polityki ekologicznej Uwarunkowania organizacyjne i prawne Pod redakcją Jerzego Jendrośki Pozycja przedstawia instytucję publicznie dostępnych rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń PRTR, która zyskuje coraz większą popularność również w Polsce. PRTR utworzone zostało głównie w celu stałego dopływu informacji o zanieczyszczeniach, dzięki którym odpowiednie służby mogą podejmować (...)
»