Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Rosnący dług(...)

Z inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli i Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych przeprowadzona została kontrola zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego (jst) i ich jednostek organizacyjnych, posiadających osobowość prawną. W szczególności dotyczyła ona poziomu, dynamiki i struktury zadłużenia tych jednostek, jego przyczyn oraz przestrzegania regulacji obowiązujących w zakresie zaciągania i spłaty zobowiązań oraz przeznaczenia środków z zaciągniętych zobowiązań. Kontrolę przeprowadzon(...)
»

Ciepło, cieplej, PowerPol(...)

Upał, tematy związane z ciepłownictwem i energetyką, a także obecność przedstawicieli polskiego rządu sprawiły, że w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą podczas Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego PowerPol Heat atmosfera była naprawdę gorąca. Hasło przewodnie spotkania, które odbyło się 31 czerwca, to: „Rok 2010. Perspektywy rozwoju polskiego rynku ciepła i energii”. Organizatorem kongresu było Europejskie Centrum Biznesu, a patronat honorowy nad imprezą objęli Po(...)
»