Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Myśl zaklęta w ogrodach (...)

W parkach romantycznych pojawiało się wiele inskrypcji, które nie wynikały z osobistych ludzkich doświadczeń, a były jedynie odpowiedzią na panującą w ówczesnej epoce modę. …Na skale samotnie stojącej nad morzem stoi urna między starymi, ciemnymi jodłami. Urnę tę pozostawiono dla wspomnienia utraconego przyjaciela. Zastanawia ona każdego, kto znajdzie się w tym miejscu. Cały napis na urnie zawiera się w jednym tylko słowie „żyłem&rdq(...)
»

Nowe wzory sprawozdań(...)

Przedsiębiorcy oraz organizacje odzysku realizując obowiązki w zakresie odzysku i recyklingu, zgodnie z art. 15 ust. l ustawy o obowiązkach przedsiębiorców są zobowiązani do złożenia rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej. Sprawozdanie musi być złożone do 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy. Należy podkreślić, że jest to jedyne sprawozdanie składane przez przedsiębiorcę, na podstawie ustawy o obowiązkach. Od l stycznia obowiązują n(...)
»