Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czas przeszły niedokonany(...)

"KPOŚK – to sektorowy dokument strategiczny, który bilansuje potrzeby i określa kierunki działania dla realizacji jednego z największych wyzwań inwestycyjnych, przed którymi stanęła Polska w ostatnich latach - zapewnienia, że w perspektywie roku 2015 zdecydowana większość ścieków komunalnych wytwarzanych w kraju na terenach o określ(...)
»

Projektowanie, montaż i e(...)

 Przy projektowaniu osadników gnilnych bardzo ważnym elementem jest objętość zbiornika oraz rozwiązania konstrukcyjne, takie jak wlot i wylot, liczba komór oraz rodzaj otworu w przegrodzie, a także stosunek długości boków i objętości komór. Powyższe elementy powinny być tak zaprojektowane, aby otrzymać jak najlepsze efekty oczyszczania. Pojemność nominalna zbiornika osadnika gnilnego zgodnie z normą1 nie może być mniejsza od 2 m(...)
»