Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"

Polecane artykuły:

Dziedzictwo kulturowe na (...)

Od długiego już czasu, chodząc po naszych górach, znajduję wysoko położone gospodarstwa, które albo są niezamieszkałe, albo dożywają w nich swoich dni ludzie starsi. Przyznaję, że serce mnie boli, gdy widzę opuszczone, często bardzo ładne ongiś domy. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że stanowią one element historii i kultury tej ziemi, nie powinny więc ulec zniszczeniu lub rozebraniu, gdyż podzieliłyby los wielu srodze przez historię doświadczonych miejsc w Bieszczadach i Bes(...)
»

Ara system - zagospodarow(...)

Podobnie jak w innych krajach problem odpadów opakowaniowych wystąpił również w Austrii a pierwsze próby rozwiązania problemu podjęte były już w roku 1993. W rozporządzeniu z 01.10.1993 roku odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami opakowaniowymi ustawodawca uczynił producenta i importera. Generalnym celem rozporządzenia było przejęcie odpowiedzialności za materiał opakowaniowy, przez oszczędne stosowanie opakowań, budowę systemu zbiórki na terenie całego kraju oraz ponowne zastosowanie lub wy(...)
»