Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"

Polecane artykuły:

Darmowa alokacja uprawnie(...)

Przyjęty przez  Parlament Europejski tzw. pakiet klimatyczno-energetyczny składa się z szeregu wspólnotowych aktów prawnych, łącznie zmierzających ku osiągnięciu celu określanego potocznie formułą „3x20”.  Zakłada się, iż dzięki zaproponowanym instrumentom legislacyjnym do 2020 r. Unia Europejska zredukuje o 20% emisje CO2 i zużycie energii oraz o 20% zwiększy udział energii ze źródeł odnawialnych. Jednym z ist(...)
»

Działalność lobbingowa na(...)

W ostatnich tygodniach w mediach toczyły się dyskusje dotyczące lobbingu, często określonego jako działania pozaprawne, nieetyczne, naruszające interes państwa i społeczeństwa. W Polsce od 2005 r. funkcjonuje ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Jednymi z legalnych organizacji lobbystycznych są izby gospodarcze, w tym również PIB. Izba gospodarcza jest uprawniona do wyrażania opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz mo(...)
»