Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Pstrokate impresje(...)

Nowe pomysły, rozwiązania kompozycyjne i atrakcyjne odmiany roślin pozwolą tworzyć interesujące aranżacje i tereny zieleni w miastach. Ostatnimi laty wiele zmieniło się na lepsze w organizacji przestrzeni miejskiej, ale sytuacja zieleni wcale nie jest dobra. Pod naporem infrastruktury miejskiej kurczy się dramatycznie jej powierzchnia, wycinane są dorodne drzewa (często z powodu złego stanu, ale jeszcze częściej, aby zapewnić miejsce na inwestycje), a zamiast nich w(...)
»

Czy spalą nasze lasy?(...)

  Podczas konferencji uzgodnieniowej 10 grudnia w Ministerstwie Gospodarki zaproszeni przedstawiciele PIGEO i organizacji branżowych przedstawili swoje stanowisko w sprawie zapowiadanych zmian w aktualnych przepisach prawnych.   Ministerstwo podało powody, dla których chce zmienić rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zast(...)
»