Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty i realizacje"

Polecane artykuły:

Perspektywy wykorzystania(...)

Deklaracja Madrycka z 1994 r. obliguje kraje Unii Europejskiej, aby do 2010 roku osiągnęły udział energii niekonwencjonalnej w wysokości 15% energii całkowicie produkowanej. Wg definicji przyjętej w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne - pod pojęciem niekonwencjonalnego źródła energii rozumieć należy takie, które nie wykorzystuje spalania organicznych paliw kopalnych w procesie przetwarzania. (...)
»

SAPARD - przetargi trwają(...)

Z Edytą Wieczorkiewicz-Dudek, dyrektorem Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rozmawia Przemysław Michniewicz Proszę o rozszyfrowanie skrótu SAPARD. Co on dokładnie oznacza? To, tłumacząc z angielskiego: Specjalny Program Akcesyjny dla Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zaoferowała go krajom kandydackim Unia Europejska. Podobnie jak wcześniej PHARE a później ISPA stanowi swoisty przedsionek do absorbc(...)
»