Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty i realizacje"

Polecane artykuły:

Transgraniczne przemieszc(...)

Do PIGO wciąż napływa bardzo dużo pytań dotyczących nowych zasad międzynarodowego obrotu odpadami, jakie obowiązywać będą Polskę po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Z tym tematem wiąże się wiele niepewności i niejasności. Od 1 maja 2004 r. zacznie obowiązywać tzw. rozporządzenie transferowe UE nr 259/93, które powinno być stosowane bezpośrednio, tzn. nie musi być adaptowane do naszego systemu prawnego. Jednak zał. XII Traktatu o Przystąpieniu w rozdz. 13 ustanawia okresy przejściowe jako odst(...)
»

Wydarzenia(...)

  Polityki miejskiej część druga II Kongres Ruchów Miejskich odbędzie się w Łodzi, w dniach 12-14 października br. Kontynuacją działań podjętych w ubiegłym roku w Poznaniu, ma być próba m.in. sformułowania uwag do Założeń Krajowej Polityki Miejskiej oraz konkretnych ustaw dotyczących rozwoju miast. W ramach spotkania zostaną przeprowadzone prace w grupach roboczych (poświęcon(...)
»