Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Wielkie opóźnienie ZPORR(...)

Najwyższa Izba Kontroli prowadzi kontrolę administracji publicznej pod względem jej przygotowania do pozyskiwania i wykorzystywania funduszy strukturalnych. W ubiegłym roku pod lupę wzięto wykorzystanie funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Kontrolę prowadzono od września 2005 r. do stycznia 2006 r. Powodem negatywnej oceny stanu zaawansowania wdrażania ZPORR w 2005 r., wystawionej przez NIK, były ogromne opóźnienia w (...)
»

Jak zamknąć pętle?(...)

Przedstawiona przez Komisję Europejską w lipcu ub.r. propozycja zmian w dyrektywach odpadowych została wycofana, mimo sprzeciwu większości europosłów, Rady Unii Europejskiej, organizacji pozarządowych, związków gminnych i firm zajmujących się gospodarką odpadami. Komisja przedstawiła różne powody wycofania poprzedniej propozycji1. Jednym z nich jest chęć spojrzenia na problem odpadów szerzej, w ramach uwzględnienia również innych aspektów łańcucha wartośc(...)
»