Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Potencjał MEW - ogranicze(...)

W związku z naszymi zobowiązaniami w UE coraz częściej pojawia się pytanie, ile energii ze źródeł odnawialnych możemy wyprodukować w naszym kraju? Aby móc oszacować tę wartość, należy zsumować energię możliwą do wyprodukowania w oparciu o znane obecnie technologie (potencjał teoretyczny, ograniczony technicznymi możliwościami wykorzystania). Niestety, tu pojawia się pierwszy problem – brak wiarygodnych danych nt. możliwego do wykorzystania potencjału poszczególnych źródeł. W dostępnych(...)
»

Wspólna Polityka Rolna - (...)

Pod koniec czerwca odbyło się w Sejmie seminarium poświęcone zmianom polityki rolnej w związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej. Zostało zorganizowane przez Forum Ekologiczne Unii Wolności oraz Grupę Zielonych w Parlamencie Europejskim. Było to, bez wątpienia, najważniejsze seminarium w sprawie polityki rolnej w tym roku. Uczestniczył w nim Jerzy Plewa - wiceminister rolnictwa, negocjator warunków naszego członkostwa w UE. Proces zmiany Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), rozpoczęty przez prog(...)
»