Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Walka o „Zielony pu(...)

W poprzednim miesiącu na łamach naszego miesięcznika opublikowaliśmy trzy artykuły dotyczące znaku towarowego, jakim jest „Zielony punkt”. Były to opinie Organizacji Odzysku Rekopol, konkurencyjnych organizacji oraz niezależnego eksperta w dziedzinie prawa patentowego w sprawie tego popularnego oznaczenia. Nasi stali czytelnicy wiedzą zapewne, że od pewnego czasu trwa batalia o prawo do przyznawania popularnego znaczka, jakim jest „Zielony punkt”. Urząd Ochrony Konkure(...)
»

Finansowanie gospodarki o(...)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Poznaniu jako regionalna instytucja finansowania ochrony środowiska wspiera działania samorządów, które, zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przejęły władztwo nad odpadami i zostały zobowiązane do tworzenia systemów ich zagospodarowania. Finansowanie zadań w tym zakresie odbywa się na podstawie Listy Przedsięwzięć Priorytetowych i jest uwzględnione w jej (...)
»