Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Stan obecny sektora bioga(...)

  Zgodnie z obowiązującą definicją, biogaz rolniczy to paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji metanowej substratów.  Projekt nowej ustawy o OZE zakłada stworzenie szczegółowej listy substratów, które mogą być użyte do wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej, ciepła bądź chłodu z biogazu rolniczego. Listę tę ogłasza minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na wniosek prezesa Agencji R(...)
»

Kalendarium(...)

23-24.10.2012, Poznań XV Sympozjum Naukowo-Techniczne „WOD-KAN-EKO 2012” Organizator: BMP Info: 32 415 97 74, ewa.zygmunt@e-bmp.pl, www.ochrona.e-bmp.pl   24-25.10.2012, Sosnowiec Targi Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej HydroSilesia Organizator: Centr(...)
»