Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Mimo że styczeń to już nowy rok, warto przypomnieć sobie kilka wydarzeń z ubiegłego roku, tak aby w tym wyciągać konsekwencje z tych faktów. W pełni obowiązuje już ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, regulacja, która miała szeroko otworzyć drzwi do zaangażowania się komercyjnego kapitału m.in. w samorządowe przedsięwzięcia, w tym te proekologiczne. Projektów w tym zakresie trudno jednak się doszukać. Związek Miast Polskich ocenia, że ustawa – zamiast zachęcać do tworzenia PPP i (...)
»

Zapewnić samowystarczalno(...)

Uchwalenie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 (WPGO) oraz podjęcie uchwały w sprawie jego wykonania to pierwszy etap reformy gospodarki odpadami w woj. mazowieckim, która rozpoczęła się w lipcu 2011 r. od uchwalenia przez Sejm RP ustawy zmieniającej przepisy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Jednak rola samorządu województwa na tym się nie kończy. Wspomniany plan wojewódzki obejmuje pełen z(...)
»