Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"

Polecane artykuły:

Jeszcze raz o cenie wody (...)

W związku z tym, że zdecydowana większość przedsiębiorstw z początkiem roku wprowadza nowe ceny, jesteśmy obecnie świadkami wielu rozmów, dyskusji czy wręcz kłótni na temat wysokości cen i stawek opłat za wodę i ścieki. Tematyka, jak to zwykle bywa, jest o wiele bardziej skomplikowana niż nam się to wydaje w pierwszej chwili. Wiadomo, każdy chce płacić jak najmniej, a dostać jak najwięcej, z czego zawsze skrzętnie korzystają politycy samorządowi, podnosząc problem w(...)
»

Lokalizacja, budowa i eks(...)

Zasadniczym problemem przy planowaniu powiązań liniowych pomiędzy wytwórcami energii (elektrowniami) a jej odbiorcami (stacje elektroenergetyczne dostarczające energię elektryczną do odbiorców) jest ustalenie optymalnej trasy linii i w konsekwencji uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na realizację określonego przedsięwzięcia. Działania te – w myśl polskiego prawa – podlegają określonym procedurom, w których coraz większą rolę odgrywają społeczności lokalne wy(...)
»