Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo i zarządzanie"

Polecane artykuły:

Biogospodarka o obiegu za(...)

Gospodarka o obiegu zamkniętym opiera się na dość powszechnie uznawanym diagramie opracowanym przez Ellen MacArthur Foundation1. Mówi on o istnieniu dwóch cykli: biologicznym (obejmującym surowce odnawialne) oraz technicznym (obejmującym surowce nieodnawialne). Do cyklu biologicznego zaliczać będziemy działania spełniające dwa warunki - będą posiadały walor cyrkularności oraz dotyczyć będą zasobów odnawialnych - biomasy. Waloru cyrkularności poszukiwać trzeba w definicji (...)
»

Kara za plastikową torbę(...)

Madison w USA wprowadziło kary za wyrzucanie plastikowych toreb (takich, w jakich przynosi się zakupy) do pojemników zbiorczych. W szczególności dotyczy to czystych plastikowych „reklamówek”. Wprawdzie nadal można pozbywać się takich opakowań, ale muszą one spełniać określone warunki. Przede wszystkim torba musi być brudna, bardzo zniszczona lub zawierać inne śmieci. Rajcy miejscy, którzy wprowadzili ten przepis, uważają, że poprawią świadomość recyklin(...)
»