Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Analizy związane z planow(...)

Oczywiście, nie ma złotego środka na to, aby skutecznie chronić ład przestrzenny. Jednakże trzeba zwrócić uwagę na stworzone przez ustawodawcę możliwości. Dążenie do zachowania walorów terenu związanych z ładem przestrzennym oraz zrównoważonym rozwojem w praktyce bywa bardzo trudne. Oba te pojęcia mają charakter generalny i odniesienie ich do konkretnych przypadków nie zawsze bywa czytelne. Dlatego gminy, których przedstawiciele uznają za najwłaściwsze bieżące rozwi(...)
»

Europejskie doradztwo(...)

Współpraca Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zaowocowała europejską pomocą doradczą dla krajów beneficjentów funduszy unijnych. JASPERS (Joint Assistance to Support Project in European Regions) powstał w celu przygotowania wysokiej jakości projektów inwestycyjnych przez kraje członkowskie UE, wnioskujące o ich finansowanie z funduszy unijnych. JASPERS jest jednych z tr(...)
»