Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rozruch farmy wiatrowej –(...)

Rozruch technologiczny farmy wiatrowej stanowi jeden z ostatnich etapów długiego, częstokroć wieloletniego procesu inwestycyjnego. Tym samym jawi się jako zwieńczenie wielu wysiłków podejmowanych w celu doprowadzenia inwestycji do szczęśliwego końca. Jednakże również w tej fazie projektu należy mieć na uwadze pewne uwarunkowania prawne, które mogą być źródłem praktycznych utrudnień, wynikających nie tylko ze specyfiki inwestycji, jaką jest f(...)
»

Połączenie nauki i przemy(...)

W najszybciej rozwijającym się regionie Polski, na Dolnym Śląsku, odbyła się V Środkowoeuropejska Konferencja „Recykling i Odzysk Materiałów Polimerowych. Nauka – Przemysł”, której organizatorem była Politechnika Wrocławska. W ciągu trzech dni Konferencji, tj. od 18 do 20 października br., uczestnicy z 15 państw zaprezentowali 60 referatów i sesje posterowe. Konferencja pozwoliła na sformułowanie licznych wniosków. Stwierdzono m.in., że recykling i odzysk materiałów polimer(...)
»