Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

MPGK Rzeszów: na straży c(...)

Z Juliuszem Sieczkowskim, prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie, rozmawia Lech Bojarski MPGKRzeszów to spółka o długiej, liczącej ponad 60 lat historii. Zakres jej działalności zmieniał się przez lata, obejmując różne dziedziny. Czym spółka zajmuje się dziś i jaki jest zasięg terytorialny jej działalności? MPGK Rzeszów jest przedsiębiorstwem realizującym przede wszystkim zadania własne Rzeszowa. Nasza podst(...)
»

Zmiana przeznaczenia grun(...)

Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych Problematyka dotycząca możliwości ustalania warunków zabudowy jest bardzo szeroka. W art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalone zostały przesłanki, które muszą zaistnieć, żeby taka decyzja była możliwa do wydania. Rodzą one jednak pewne wątpliwości. W art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został wymieniony następujący warunek: ter(...)
»