Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Utylizacja termiczna mącz(...)

Uzyskanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE) jest jedną z głównych opcji pozwalających zmniejszyć obecne uzależnienie od paliw kopalnych oraz zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie na energię. Jakkolwiek zainteresowanie wdrażaniem technologii wykorzystania OZE stale rośnie, to stopień ich wykorzystania jest i będzie zależał od kosztów pozyskiwania energii ze źródeł konwencjonalnych oraz od przepisów ustawodawczo-prawnych, które nakazują wykorzystanie surowca z OZE w komorach spalania. (...)
»

Zasady promocji i wsparci(...)

Dyrektywa 2001/77EC z 27 września 2001 r.1 jest podstawowym aktem unijnym dotyczącym odnawialnych źródeł energii, który opublikowany został 27 października 2001 r. i z tym samym dniem wszedł w życie. Przedmiotem dyrektywy są zasady promocji i wsparcia dla energetyki odnawialnej. Natomiast adresatami omawianego aktu są państwa członkowskie Wspólnoty. Zostały one zobligowane, aby najpóźniej do dnia 27 października 2003 roku zaczęły obowiązywać na ich obszarach ustawy, rozporządzenia i przepisy(...)
»