Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator(...)

KRAJ Energooszczędna Bydgoszcz Przy ulicy Słonecznej w Bydgoszczy powstaje nowoczesne Centrum Demonstracyjne Odnawialnych Źródeł Energii – budynek pasywny, w którym przewidziano zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Będzie on wykorzystywany przez uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych jako laboratorium. Centrum demonstracyjne posłuży także do wymiany dobrych praktyk oraz informacji na temat technologii i produktów. Powierzchnia użytkowa o(...)
»

Jakość wody uzdatnionej w(...)

W ogólnej produkcji wody do picia w Polsce 56% objętości pochodzi z ujęć podziemnych. W odniesieniu do liczby zakładów uzdatniania wody (ZUW) zdecydowanie przeważają ZUW podziemnej (87% całkowitej liczby zakładów), natomiast zakłady uzdatniające wodę powierzchniową, pomimo niewielkiej liczby, mają znaczny udział w ogólnej produkcji wody (44%). Jakość wody do picia ma duży wpływ na nasze zdrowie, dlatego przepisy sanitarne wszystkich krajów, Światowej O(...)
»