Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Dobre praktyki – zbiórka (...)

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Poznaniu zorganizował na terenie Poznania system selektywnej zbiórki odpadów, w tym niebezpiecznych i problemowych, takich jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE). ZZO uruchomił trzy stacjonarne i jeden mobilny punkt ich zbiórki, dzięki czemu stworzył mieszkańcom możliwość przyjaz(...)
»

Warsztaty samochodowe a o(...)

Samochody stanowią nieodłączny element życia współczesnego człowieka. Rozwój przemysłu oraz zaplecza techniczno-technologicznego pociąga za sobą ciągły wzrost ich produkcji. Szacuje się (na podstawie danych GUS), że w Polsce jest ok. 16 mln zarejestrowanych aut osobowych oraz ponad 2,5 mln pojazdów ciężarowych1. Eksploatacja samochodów stanowi przyczynę powstawania dużych ilości odpadów niebezpiecznych podczas naprawy zużytych czę(...)
»