Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

W Bydgoszczy już nie tylk(...)

Edukacja w zakresie energetyki odnawialnej coraz częściej prowadzona jest bliżej potencjalnego inwestora i innych jej odbiorców. Kolejni organizatorzy targów i konferencji poszerzają tematykę poruszaną podczas tych wydarzeń. Tak też stało się w Bydgoszczy, gdzie Centrum Targowe Pomorza i Kujaw (CTPiK) po 11 latach organizowania targów Pellets-Expo&Brykiet-Expo postanowiło zorganizować Międzynarodowe Targi Produkcji i Energetycznego Wykorzystania Biogazu Biogaz-Expo. Dotychczasow(...)
»

Ustalenie właściwości woj(...)

Opisany w poprzednim numerze „Przeglądu Komunalnego” algorytm ustalania kompetencji ma bezpośrednie zastosowanie do kilku decyzji administracyjnych (art. 378 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska – P.o.ś.). Z zakresu gospodarki odpadami dotyczy to przede wszystkim pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów. Pośrednio wiąże się to także z kontrolą procesu wytwarzania odpadów or(...)
»