Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika"

Polecane artykuły:

Wymagania jakościowe dla (...)

Dla spełnienia wymagań, które wynikają zarówno z polskiego, jak i europejskiego prawa, konieczne stają się sukcesywne działania zmierzające do zmniejszenia ilości składowanych odpadów oraz osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Realizacja tego celu wymaga budowy szeregu linii technologicznych do czynności związanych z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów. (...)
»

Kwiaty cebulowe(...)

Wysokie walory dekoracyjne, bogactwo barw, łatwa uprawa, a przy tym stosunkowo niska cena cebul i bulw sprawiają, że kwiaty cebulowe coraz częściej znajdują zastosowanie w urządzaniu terenów zieleni. Nie tylko na kwietnikach śródmiejskich i osiedlowych, ale także w parkach spotkać można przede wszystkim gatunki kwitnące wiosną, tj. tulipany, narcyzy, krokusy czy hiacynty. Bogactwo odmian tych roślin powoduje, że ciągłość kwitnienia można zapewnić od marca do połowy maja. Jednak, aby c(...)
»