Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"


 1. Ogród we wrzosach Czytaj

   Agnieszka Dobrowolska

   Krzysztof Wraga


 2. Rośliny przy fontannach Czytaj

   Anna Skórkowska


 3. Rośliny w ogrodzie deszczowym Czytaj

   Ewa Kozłowska


 4. Brzoza Maksymowicza Czytaj

   Mieczysław Czekalski


 5. Prawidłowy dobór drzew Czytaj

   Magdalena Szewczyk

   Roksana Tytek


Polecane artykuły:

Efektywność PSZOK-ów w g(...)

Zgodnie z art. 3 ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każda gmina samodzielnie lub wspólnie z inną gminą tworzy stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – PSZOK. Jednak niewypełnienie tego obowiązku nie jest zagrożone karą. Z tego też powodu – pomimo upływu pięciu lat od wejścia w życie nowelizacji ustawy z 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2018 r. poz. 1454) – w wielu gminach punkty takie (...)
»

Żaden wujek pracy nie da(...)

Rozmowa z Barbarą Drożyńską, dyrektorem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatu Kłodzkiego, autorem programu „Niech połączy nas wspólny interes” realizowanego w 24 gminach w Polsce. Co zaskoczyło panią podczas dzisiejszego spotkania? Pozytywnie – to, że Jarocin ma rozwiązane problemy wysypiska, kanalizacji i wodociągów. Nie wszystkie gminy mogą to o sobie powiedzieć. Na pewno Jarocin jest pod tym względem do przodu. Ale myślę (...)
»