Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Branża odpadowa – fakty (...)

W powszechnym mniemaniu tzw. opinii publicznej utrwalił się pogląd, że gospodarka odpadami to złoty interes, zapewniający krociowe zyski. Tego typu stwierdzenia w rzeczywistości rzadko są prawdziwe, a przedsiębiorcom, którzy chcą w branży działać uczciwie – tzn. legalnie i rzetelnie zagospodarowywać odpady i czerpać z tego godziwy zysk – po prostu szkodzą. Ilekroć bowiem wskazujemy na patologie w funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami, ilekroć mówimy o w(...)
»

Listy do Redakcji(...)

We wrześniowym wydaniu „Przeglądu Komunalnego” „Punkt widzenia” poświęciliśmy zawieraniu umów z lokatorami budynków wielolokalowych (w związku z projektem nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu…). Zaprezentowaliśmy także stanowisko Elżbiety Szyszko z Departamentu Mieszkalnictwa Ministerstwa Infrastruktury oraz zachęciliśmy zainteresowanych do zapoznania się ze stanowiskiem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Poniżej prezentujemy polemiczny lis(...)
»