Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Różnorodność reaktorów w (...)

Biomasa na terenie zarówno Polski, jak i innych krajów wykorzystywana jest na wiele sposobów. Podstawowy sposób to bez wątpienia spalanie bezpośrednie, które z uwagi na niższą wartość opałową biomasy w stosunku do węgla nie pozwala na uzyskanie porównywalnych wskaźników efektywności przy tym samym ekwiwalencie paliwa. Co więcej, bardzo szybko może doprowadzić do uszkodzeń powierzchni ogrzewalnych kotłów, ciągu spalinowego czy też instalacji pomocniczych. Podobnie sy(...)
»

Projekt Kodeksu urbanisty(...)

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany (K.u.b.), w którym rząd proponuje nie tylko kodyfikację, ale i generalną zmianę obecnego systemu planowania zagospodarowania przestrzennego i procesu realizacji inwestycji. Pojawiają się definicje wielu nowych pojęć i nowe instytucje, można zatem oczekiwać problemów interpretacyjnych i przedłużających się sporów oraz przewlekłych procesów odwoławczych, blokujących rozwój inwestycji zarówno publicznych, (...)
»