Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Decyzja uznaniowa czy zwi(...)

Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Normatywna treść art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach została ustalona nowelą z 2001 r. (DzU nr 100, poz. 1085). Po ostatnich zmianach wprowadzonych z mocą od 7 lutego 2003 r. (DzU nr 7, poz. 78) określa rodzaje działalności, które wymagają uzyskania zezwolenia. Muszą je uzyskać przedsiębiorcy na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadó(...)
»

Ilościowa analiza infiltr(...)

Infiltracja wód gruntowych do wnętrza nieszczelnych przewodów kanalizacyjnych jest zjawiskiem niekorzystnym. Powoduje ona m.in. niepożądaną zmianę rozcieńczenia ścieków, utrudniającą ich oczyszczenie w biologicznej części oczyszczalni ścieków oraz zwiększony przepływ ścieków przez przewód kanalizacyjny i związany z tym wzrost kosztów transportu oraz oczyszczania ścieków, a także częstszą pracę pomp. Do negatywnych zjawis(...)
»