Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Odrobina rywalizacji(...)

W kalendarz imprez organizowanych przez wydawnictwo Abrys wpisują się już od kilku lat konkursy redakcyjne. W tym roku nabierają szybszego niż w ubiegłych latach tempa. A to za sprawą wcześniejszego terminu Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2008, podczas których wręczane zostaną nagrody oraz statuetki laureatom naszych konkursów.   (...)
»

Polisa od odpowiedzialnoś(...)

Jednym z warunków udziału w postępowaniu przetargowym, jakie musi spełnić wykonawca, jest odpowiednia sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwiająca mu realizację zadania. W myśl rozporządzenia w sprawie rodzajów i form dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający może od nich wymagać polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. (...)
»