Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Duch wspólnego dobra(...)

W zeszłym miesiącu obchodziliśmy jubileusz 25-lecia Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, naszej największej branżowej organizacji. Rzeczona Izba jest ewenementem na skalę ogólnopolską. W innych branżach infrastrukturalnych lub komunalnych nastąpiło rozbicie na kilka organizacji, czasem w podziale na różne specjalizacje, a w niektórych branżach reprezentacja jest tak nikła, że trudno mówić o reprezentatywności danej organizacji. Tymczasem Izba, zrzeszając około 20% podmiotów w ujęciu ich lic(...)
»

Przestrzeń w Strategii na(...)

Przyjęta przez rząd Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) w znaczącym stopniu dotyczy zagadnień przestrzeni – jej odpowiedzialnego wykorzystania i umiejętnego zarządzania. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) ma stać się „główną, krajową strategią rozwojową, określającą podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, regionalnym i przestrzennym”. Odpowiedzialnemu wy(...)
»