Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gospodarowanie odpadami w(...)

Jakie obowiązki formalno-prawne ciążą na prowadzących zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego? Ich zakres zależy od statusu prowadzącego zakład. Każdy prowadzący zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZP ZSEE) jest przetwarzającym odpady, a jednocześnie w związku z prowadzonym przetwarzaniem – ich wytwórcą. Może także być zbierającym odpady przeznaczone(...)
»

Jubileuszowy Promotor Ene(...)

Decyzją Kapituły Tytułu Promotor Energetyki Odnawialnej miesięcznika „Czysta Energia”, obradującej pod przewodnictwem prof. Macieja Nowickiego, i po rozpatrzeniu nadesłanych zgłoszeń, jako tegorocznego zdobywcę Tytułu wskazano Michała Ćwila. Laureat jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Pracę zawodową rozpoczął w 2001 r. w Instytucie Technologii Próżniowej w Warszawie, gdzie zajmował się technologiami wykorzystującymi ultrawy(...)
»