Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Systemy automatycznego na(...)

Aby zieleń spełniała wszystkie swoje funkcje, potrzebuje odpowiedniej ilości wody, dlatego coraz więcej właścicieli ogrodów zastępuje tradycyjne podlewanie systemami automatycznego nawadniania. Podobne tendencje coraz częściej zauważalne są w przestrzeniach zieleni miejskiej, co wpływa na polepszenie ich jakości. System automatycznego nawadniania tworzą zraszacze, mikrozraszacze i linie kroplujące (dobrane wg potrzeb roślin), sterowane za pomocą odpowiednio zaprogra(...)
»

PPP w gospodarce wodociąg(...)

Zgodnie z art. 7 ust 1 pkt 3 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 3 ust 1 Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych (czyli zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków) jest zadaniem własnym gminy. (...)
»