Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

SZŚ a zgodność z prawem (...)

 Utrzymanie zgodności z wymaganiami prawnymi jest jednym z podstawowych wymogów normy ISO 14001 i rozporządzenia EMAS. Wynika to nie tylko z zapisów zawartych w tych dokumentach, ale przede wszystkim z przekazu, jaki płynie z posiadania przez organizację certyfikatu zgodności z ISO 14001 czy rejestracji w systemie EMAS. Z punktu widzenia partnerów handlowych czy konsumentów dokumenty te potwierdzają wiarygodność środowiskową danej o(...)
»

Skutki legislacyjnego poś(...)

Minęły pierwsze miesiące od wprowadzenia nowych zasad zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w gminach. Jaki obraz rysują dokonane zmiany? Czy można mówić o sukcesie, czy raczej o porażce? Kto zyskał, a kto stracił? Co należałoby zmienić, a co poprawić? To podstawowe pytania, które w zorganizowanych i kuluarowych dyskusjach w ostatnim okresie zajmowały prezesów i dyrektorów firm zrzeszonych w Krajowym Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. W większości o(...)
»