Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Ilościowa analiza infiltr(...)

Infiltracja wód gruntowych do wnętrza nieszczelnych przewodów kanalizacyjnych jest zjawiskiem niekorzystnym. Powoduje ona m.in. niepożądaną zmianę rozcieńczenia ścieków, utrudniającą ich oczyszczenie w biologicznej części oczyszczalni ścieków oraz zwiększony przepływ ścieków przez przewód kanalizacyjny i związany z tym wzrost kosztów transportu oraz oczyszczania ścieków, a także częstszą pracę pomp. Do negatywnych zjawis(...)
»

Ile odpadów w zamian za o(...)

Tegoroczna jesień należy do bardzo pracowitych. Jak grzyby po deszczu powstają projekty uchwał, tworzące nowy, gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi. Ich analiza pozwala stwierdzić, że przygotowywanie lokalnych ram prawnych nowej gospodarki odpadowej jest prawdziwym wyzwaniem. W każdym rozwiązaniu – choć opartym na tej samej ustawie – widać starania poszczególnych gmin o stworzenie systemu optymalnego: realizującego potrzeby mieszkańców i zabezpieczają(...)
»