Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowy Zarząd i pierwsze de(...)

Na walnym zebraniu członków Krajowej Izby Biopaliw, które odbyło się 9 lutego br., dokonano wyboru nowego Zarządu Izby na lata 2006-2010. Na pierwszym swoim spotkaniu ukonstytuowały się władze Izby. Stanowisko prezesa objął Tadeusz Zakrzewski, wiceprezesami zostali Henryk Zamojski i Janusz Pilitowski, skarbnikiem – Henryk Brzeziński, sekretarzem Zarządu – Tomasz Pańczyszyn, a pozostali członkowie Zarządu to Andrzej Karpiński, Janusz Kolczyński i Maciej Krygowski. (...)
»

Koszty robót wod-kan z uż(...)

Kosztorysowanie robót budowlanych w Polsce jako kompleksowa dziedzina nauki, wiedzy i umiejętności nie jest obecnie regulowane żadnymi przepisami. W 2001 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o cenach, która wprowadziła poważne zmiany w obszarze kosztorysowania. Liberalizując przepisy dotyczące kalkulacji cen umownych nowelizacja, zdezaktualizowała Rozporządzenie MRRiB z 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. (...)
»