Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

W stronę rozwoju(...)

Ciepłownictwo to istotny sektor gospodarki, który w aktualnej „Polityce energetycznej Polski” jest traktowany zdawkowo i zbyt ogólnikowo. Tworzenie ram prawnych wspierających jego rozwój nie jest możliwe bez kompleksowego podejścia do ciepłownictwa – szczególnie systemowego. Ciepłownictwo, czyli dział gospodarki odpowiedzialny za wytwarzanie i przesył ciepła do odbiorców, zaspokaja jedną z najbardziej podstawowych potrzeb fizjologicznych człowieka. Komfort cieplny o(...)
»

Święto wody(...)

Statystyki alarmują! Pod względem ilości wody przypadającej na jednego mieszkańca zajmujemy przedostatnie miejsce w Europie. Dlatego szczególnego znaczenia nabiera ochrona i zwiększanie zasobów wodnych, poprawa stanu czystości i jakości akwenów oraz edukacja ekologiczna. Przejawem troski o stan polskich wód było drugie Ogólnopolskie Święto Wody zorganizowane przez gminę Uniejów przy wsparciu parlamentarzystów, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędu Marszałkowskiego i WFOŚi(...)
»