Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Woda naprzód(...)

Józef Wiśniewski I oto udało się obecnemu Sejmowi uchwalić prawo wodne, przyjęte ustawą z 18 lipca 2001 r. Określenie "udało się" jest w pełni adekwatne, gdyż po pierwsze nie uczyniły tego poprzednie parlamenty, które rozwiązywano, gdy finalizowano ustawę prawo wodne, a po drugie Senat zrezygnował z wniesienia jakichkolwiek poprawek do tekstu ustawy z 18 lipca. Nie oznacza to, że Senat nie dostrzegł, iż ustawa zawiera szereg błędów i niespójności z wcześniej przyjęty(...)
»

Efektywny samorząd(...)

Z Mariuszem Poznańskim, przewodniczącym Związku Gmin Wiejskich RP, rozmawia Alicja Kostecka Jak Pan postrzega samorząd lokalny dziś, po 15 latach jego funkcjonowania w Polsce? Z samorządem terytorialnym jestem ściśle związany od początku jego powstania w 1990 r., gdyż już czwartą kadencję pełnię funkcję wójta gminy Czerwonak, a trzecią – przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP. Z perspektywy minionych 15 lat mogę jednoznacznie stwierdzić, że w małych gminach j(...)
»