Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Co z tym kryzysem?(...)

Kryzys odczuwa wiele branż. Nie ulega wątpliwości, że zagościł on również w pewien sposób w sektorze ochrony środowiska. Powstaje pytanie, czy i jak wpłynie on na działania prośrodowiskowe polskich przedsiębiorstw?   dr Jan Rączka prezes zarządu NFOŚiGW(...)
»

Zasady skutecznej komunik(...)

Elżbieta Olędzka-Koprowska Skuteczna komunikacja społeczna z otoczeniem, a zwłaszcza ze społecznością lokalną, to nie tylko otwartość informacyjna. Aby prowadzić aktywną i skuteczną komunikację, trzeba umieć wykorzystać dostępne techniki i narzędzia – od rozpoznania grup docelowych do reklamowego „ataku”. W wielu konfliktach związanych z lokalizacją i uruchamianiem nowych inwestycji, w tym przedsięwzięć komunalnych, is(...)
»