Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Projekt PV GRID(...)

W ramach projektu PV GRID, finansowanego ze środków Programu Ramowego CIP Inteligentna Energia dla Europy, 6 czerwca br. w Warszawie odbyło się forum zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki oraz partnerów: EPIA, RWE, Zielona Strona Mocy, Maybatt, SEL-Q oraz Stacje Transformatorowe. Forum poprowadził dr inż. Stanisław M. Pietruszko, prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki. W wydarzeniu wzięli udział znamienici goście, a mianowicie: Janusz Pilitowski, dyrektor Depart(...)
»

Nowe rozdrabniacze do wdr(...)

Rozwojowi i wdrażaniu rozdrabniaczy sprzyja kilka czynników. Pierwszym z nich jest motywacja, a następnym dobra wiedza (know-how) w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. Najważniejszym jednak bodźcem jest swobodny dostęp do kapitału, a także chłonne rynki zbytu. Motywacje mają najczęściej charakter solidarnościowy, a ich podstawą jest chęć ulżenia współobywatelom w niedoli wynikającej z niedoskonałości rozwoju technologii. Z kolei wiedza w zakresie wymyślania, wdrażania i produ(...)
»