Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika"

Polecane artykuły:

Czy SIWZ jest utworem w ś(...)

Podstawowym dokumentem przekazywanym zainteresowanym wykonawcom podczas prowadzonej procedury zamówień publicznych jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Nie trzeba jej przygotowywać tylko w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz licytacji elektronicznej. Jej treść jest wiążąca zarówno dla wykonawców, składających oferty, jak i dla zamawiających, którzy muszą przestrzegać jej postanowień. Specyfikacja jest z regu(...)
»

Możliwości regeneracji po(...)

Regeneracja części lub podzespołów jako jedna z form recyklingu ma dość szerokie zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym. Większość koncernów samochodowych posiada w ofercie części zamiennych właśnie części regenerowane. Regeneracji poddaje się elementy osprzętu silnika, zawieszenia, układy przeniesienia napędu oraz hamulcowe. Części te posiadają gwarancje producenta, a ich cena stanowi zazwyczaj 50-70% ceny części nowej. Zdarza się również, że firma nie rozdziela części na nowe i regenerowan(...)
»