Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo - zarządzanie"

Polecane artykuły:

I po co nam to było?(...)

Małopolska dotrzymała terminu i 2 lipca 2012 r. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwały w sprawie nowelizacji Planu Gospodarki Odpadami oraz w sprawie jego wykonania. Województwo podzielono na cztery regiony, a w każdym z nich wskazano istniejące bądź planowane regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK-i) oraz instalacje zastępcze do obsługi tych regionów. O co więc tyle hałasu? Przecież wszyscy wszystko wiedzieli, uczestniczyli w konsultacjach i powinni b(...)
»

Belownice do makulatury(...)

Pełna wersja tabeli do pobrania w formacie PDF. (...)
»