Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"


 1. W stylu kaligraficznym Czytaj

   Małgorzata Przegalińska-Matyko


 2. Dźwięk i dotyk Czytaj

   Agnieszka Dobrowolska

   Krzysztof Wraga


 3. Dolina Pałaców i Ogrodów Czytaj

   Hanna Bauta


Reklama

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

W Ministerstwie Środowiska trwają prace nad ustawą o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej, tzw. ustawą antyodorową. Na regulację tych, jakże przykrych dla nosa, spraw czekano już dobrych kilka lat, a wcześniejsze próby kończyły się niczym. Chlewnie, fermy drobiu, gospodarstwa rolne, składowiska odpadów, kompostownie czy oczyszczalnie ścieków często stanowią źródło odorów. Zarówno już istniejące obiekty tego typu, jak i planowane (...)
»

Wielokryterialna ocena of(...)

Zamówienia publiczne stają się coraz bardziej skomplikowane. Poleganie na cenie jako jedynym kryterium wyboru wykonawcy nie spełnia oczekiwań użytkowników ani wykonawców. W przypadku koncesji i partnerstwa publiczno-prywatnego najlepszą i jedyną dopuszcalną metodą weryfikacji oferty jest ocena wielokryterialna. Praktyka rynku zamówień publicznych stanowi, z jednej strony, proceduralny fundament dla budowania segmentu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), a z drug(...)
»