Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"


 1. W stylu kaligraficznym Czytaj

   Małgorzata Przegalińska-Matyko


 2. Dźwięk i dotyk Czytaj

   Agnieszka Dobrowolska

   Krzysztof Wraga


 3. Dolina Pałaców i Ogrodów Czytaj

   Hanna Bauta


Polecane artykuły:

Mistrz naturalnych przest(...)

Naturalne strumienie górskie, roślinność leśna, linie przełamania skał – to podstawowe elementy krajobrazu Ardenów, silnie zalesionych gór w południowo-wschodniej Belgii. Bogactwo tego krajobrazu zaważyło na złożoności jednego z wielu uznanych projektów ogrodu przydomowego, stworzonego przez holenderskiego architekta krajobrazu XXI w. Noëla van Mierlo. Przestrzeń ogrodów tworzonych przez Noëla van Mierlo jest zdynamizowana detalami inspirowanymi naturą, a ich styl r(...)
»

Uzgodnienie projektu decy(...)

Jednym z etapów, na którym organ ochrony środowiska ma poważny wpływ na wydawanie decyzji lokalizacyjnej, jest procedura uzgodnień. Dotyczy ona zarówno decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jak i decyzji o warunkach zabudowy. Jeżeli inwestycja, dla której wydawana jest decyzja, dotyczy obszarowej formy ochrony przyrody (innej niż park narodowy), przed wydaniem decyzji niezbędne jest dokonanie uzgodnienia przez regionalnego dyrektora ochrony śr(...)
»