Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"


 1. W stylu kaligraficznym Czytaj

   Małgorzata Przegalińska-Matyko


 2. Dźwięk i dotyk Czytaj

   Agnieszka Dobrowolska

   Krzysztof Wraga


 3. Dolina Pałaców i Ogrodów Czytaj

   Hanna Bauta


Polecane artykuły:

Termiczna a biologiczna k(...)

W ostatnim okresie obserwujemy zmiany w koncepcjach energetycznego wykorzystania i przetwórstwa biomasy. Wynikają one m.in. z twierdzenia, że wzrost podaży biopaliw zagraża produkcji żywności, a ilość energii zużytej na ich wytworzenie jest w niektórych rozwiązaniach wyższa od wartości energetycznej produktu końcowego oraz z niejasności dotyczących kosztów wytwarzania lub pozyskania surowców (subsydia). (...)
»

25 lat minęło... Jubileus(...)

Co łączy Okrągły Stół z ochroną przyrody? Przed rozpoczęciem obrad w Polsce było aż 27 „obszarów ekologicznego zagrożenia”, a woda z co trzeciej rzeki nie nadawała się nawet do użytku przemysłowego. Do ocalenia przyrody przyczyniły się działania NFOŚiGW, o którego utworzenie postulowano po raz pierwszy właśnie podczas posiedzenia Okrągłego Stołu. Jubileusz z okazji dwudziestopięciolecia odbył się 10 czerwca br. podczas uroczystej gali w Teatrze Wielkim – Operze Nar(...)
»