Wszystkie artykuły w kategorii: "Ochrona i pielęgnacja"

Reklama

Polecane artykuły:

Przepisy i procedury doty(...)

Właściciel obiektu oraz przedsiębiorstwo wykonujące roboty polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest Obowiązki właściciela obiektu Właściciel obiektu, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, zobowiązany jest do: sporządzenia „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”9(...)
»

Jak to się robi w Lublini(...)

Dzikie zwierzęta w miastach Z punktu widzenia biologii miasto jest swoistym ekosystemem i jak każdy ekosystem składa się ze środowiska nieożywionego, czyli biotopu, oraz organizmów żywych – czyli biocenozy. Występuje tu też ogromna bioróżnorodność. Jest jednak coś, co wyróżnia miasto spośród innych ekosystemów. Miasto jest podporządkowane jednemu gatunkowi dominującemu – człowiekowi i o ile część gatunków (zwłaszcza mniejszych zwierząt) na przestrzeni wieków (...)
»