Wszystkie artykuły w kategorii: "Ochrona i pielęgnacja"

Polecane artykuły:

Możliwości zastosowania(...)

Recyklingiem nazywamy wykorzystanie odpadów lub zużytych elementów do wytwarzania nowych produktów. W zależności od materiału bazowego, można rozróżnić rozmaite rodzaje recyklingu, m.in.: chemiczny, energetyczny, organiczny czy surowcowy. Działalność recyklingową regulują ustawy i właściwe dla nich akty wykonawcze. Można powiedzieć, że obecnie zapanowała swoista moda na recykling. Jednym z surowców, który nadaje się do powtórnej przeróbki, jest gruz budowlany. (...)
»

Migracje na przedmieścia (...)

Zjawisko suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej nabrało od 1999 r. szczególnego przyspieszenia. Ucieczka na przedmieścia znacząco wpłynęła na funkcjonowanie Poznania i sąsiednich gmin. Suburbanizacja zaczęła się jawić jako realne zagrożenie dla procesów rewitalizacji. Dotychczasowe polskie badania migracji w aglomeracjach koncentrowały się właściwie na kwestiach ilościowych, ukazując zmiany liczby ludności i ki(...)
»