Wszystkie artykuły w kategorii: "Ochrona i pielęgnacja"

Polecane artykuły:

Pieniądze na ekoinnowacje(...)

  Ekoinnowacyjne projekty pilotażowe i powielania rynkowego finansowane z budżetu Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) stanowią szansę na uzyskanie dofinansowania dla rozwiązań niosących korzyści dla środowiska naturalnego, gospodarki, a także wzmacniających innowacyjność w skali regionu, kraju i Europy.   W kwietniu br. Komisja Europejska ogłosiła kolejny – czwarty już konkurs w dziedzinie ekoinnowacji – CIP-Eco-I(...)
»

Branża MEW o nowelizacji (...)

Branża małej hydroenergetyki niepokoi się propozycjami zmian, jakie zawarto w projekcie nowelizacji ustawy o OZE, aktualnie procedowanym w Sejmie. Zaproponowane rozwiązania, w tym przede wszystkim odstąpienie od zabezpieczenia obowiązkowej puli energii w aukcjach dla instalacji o mocy do 1 MW, likwidacja obowiązku zakupu energii z instalacji o mocy większej i równej 500 kW, przywrócenie możliwości korzystania z pełnego wsparcia dla technologii współspalania w ramach tzw. dedykowanej instalacj(...)
»