Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator(...)

Gratulacje W Pałacu Prezydenckim 16 stycznia prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wręczył nominacje profesorskie. Wśród nowomianowanych znalazł się wieloletni członek Rady Programowej naszego miesięcznika dr hab. Jerzy Siepak z Wydziału Chemii UAM w Poznaniu. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych. Duńczycy pomogą Dla województw śląskiego, małopolskiego i opolskiego przygotowywany jest kompleksowy program gospodarki odpadami niebezpiecznymi(...)
»

System kaucyjny a prawo w(...)

System kaucyjny a prawo w Polsce Rozważając potencjalny model systemu kaucyjnego w Polsce, należy zwrócić uwagę, iż jego ewentualne wprowadzenie będzie wymagało dokonania kierunkowych zmian i przemodelowania wielu elementów funkcjonującego obecnie systemu gospodarowania odpadami. Mowa tutaj, oczywiście, przede wszystkim o zmianach systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Nie jest to jednak jedyny obszar normatywny, który będzie wymagał szczegółowej (...)
»