Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Raport - biopreparaty w o(...)

Raport cz. 1 (PDF) Raport cz. 2 (PDF)(...)
»

Eksperyment Wodociągów Ko(...)

W styczniu w laboratorium Wodociągów Kościańskich rozpoczęto eksperyment, którego celem było sprawdzenie rozpuszczalności środków higienicznych w próbkach ścieków komunalnych. W sześciu butelkach umieszczono po 600 mln ścieków i dodano 30 cm środków higienicznych. Następnie butelki trafiły do homogenizatora w celu rozdrobnienia cząstek zawartych w ściekach wraz ze środkami higienicznymi. Po zhomogenizowaniu próbek i upływie trzech dni od ich przygotowania zaobserwowano, iż w próbkach, w (...)
»