Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Usuwanie NOx w instalacji(...)

                Konieczność ograniczania emisji NOx do poziomu poniżej 200 mg NO2/m3 (6% O2), zmusza do poszukiwania nowych jego technologii usuwania ze spalin. Ostatnio następuje rozwój metod umożliwiających usuwanie kilku zanieczyszczeń w jednym urządzeniu. Konieczność ograniczenia emisji NOx(...)
»

Odpadowy zawrót głowy(...)

- czyli co myślą inni Antoni Niedziałkowski Podczas mojego pobytu we Włocławku zadano mi pytanie, dlaczego uruchomienie ZUOK w Machnaczu tak znacznie zwiększyło opłaty za odbiór odpadów, skoro i tak potężna ich część trafia na składowisko? Dlaczego zakład w Machnaczu nazywa się Zakładem Utylizacji, skoro odzyskuje bardzo niewielką ilość surowców wtórnych nie zagospodarowując pozostałych? I wreszcie, dlaczego ludzie muszą tam pracować w maskach? Nie znam ro(...)
»