Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kryteria oceny ofert(...)

Zamawiający, przygotowując ogłoszenie o przetargu, jest zobowiązany zamieścić w nim kryteria oceny ofert, jakimi będzie się posługiwał przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Powinien także wskazać wagę tych kryteriów, co zostało zapisane w art. 41 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.). Kryteria określone przez zamawiającego powinny być dla uczestników postępowania jasne. W przeciwnym razie grozi mu unieważnienie postępowania przetargowego w op(...)
»

Od redaktora(...)

Gdy piszę słowo wstępne, nadal jeszcze cierpliwie czekamy na nowy rząd, a szczególnie na obsadę resortu środowiska. W zasadzie nie ma znaczenia, kto będzie nowym ministrem – najważniejsze, żeby polski rząd zdał sobie sprawę z wagi tematu, jakim jest ochrona środowiska i edukacja ekologiczna. Niestety, większość partii, w tym także zwycięska Platforma Obywatelska, słabo akcentowały związane z tym kwestie w trakcie kampanii wyborczej. Pozostaje mieć nadzieję, że t(...)
»