Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"

Polecane artykuły:

Przedświąteczne spotkanie(...)

W połowie grudnia, Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Poświetne“ w Płońsku zorganizowało seminarium pt. „Energia odnawialna – wybór na nowe stulecie”. Współorganizatorem było Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM. Honorowy patronat sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a medialny „Czysta Energia”. Pomimo „gorącego“ przedświątecznego okresu, do Płońska przyjechało ponad 120 osób.(...)
»

Wielkie problemy małych(...)

Wiele konferencji i imprez branżowych dotyczy funkcjonowania przedsiębiorstw działających w dużych aglomeracjach miejskich oraz problemów z tym związanych. Często zapomina się o małych samorządach gminnych i trudach prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej na terenach niezurbanizowanych. Nie należy jednak umniejszać wagi tych zagadnień, ponieważ, wg danych GUS-u, aż 39% obywateli Polski to mieszkańcy wsi. Problemy te już od 12 lat porusza firma Abrys, organizator cyklicznej konferencj(...)
»