Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty i realizacja"

Polecane artykuły:

Aspekty prawne(...)

Substancje zanieczyszczające powietrze mają niewątpliwie szkodliwy, udokumentowany wpływ nie tylko na zdrowie ludzi, ale także na środowisko jako całość. Ze względu na transgraniczny charakter większości zanieczyszczeń powietrza działania podejmowane w zakresie ochrony jego jakości wymagają odpowiedniego wsparcia prawnego, nie tylko na poziomie krajowym. Dlatego od wielu lat zarówno w prawie unijnym, jak i w ustawodawstwie polskim istnieją różnego szczebla akty (...)
»

Cenna inicjatywa KIB(...)

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w 2011 r. opracował na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przy aktywnym wsparciu organizacji branżowych, w tym Krajowej Izby Biopaliw i Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, ekspertyzę pt. „Poziom emisji gazów cieplarnianych dla upraw pszenicy, pszenżyta, kukurydzy i żyta przeznaczonych do produkcji bioetanolu oraz upraw rzepaku przeznaczonych do produkcji biodiesla”. Celem dokumentu było os(...)
»