Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Certyfikacja instalatorów(...)

Według nowych zasad, certyfikacja nie będzie obowiązkowa, co oznacza, że certyfikat stanie się dodatkowym atutem instalatora w procesie przetargowym i reklamowaniu działalności. Po wejściu w życie tzw. małego trójpaku w kilku regionach Polski lokalni operatorzy energetyczni odmawiali podłączenia instalacji fotowoltaicznych do sieci, jeżeli nie można było wykazać, że instalację wykonał certyfikowany instalator. To kuriozalna sytuacja, ponieważ mały trójpak dopiero wprowadzał instytucję takiego(...)
»