Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rynek energetyki wiatrowe(...)

Kiedy mowa o energii odnawialnej w kontekście jej obecności na rynku norweskim to zazwyczaj myśli nasze biegną ku norweskim elektrowniom wodnym i taniej energii elektrycznej przez nie produkowanej. Norwegia dysponuje olbrzymim potencjałem hydroenergii i umiejętnie z niego korzysta. Jeśli do tego dodamy jeszcze fakt, iż ukształtowanie terenu nie sprzyja energetyce wiatrowej, to wydawać by się mogło, że na turbiny wiatrowe na terenie tego północnego kraju nie ma an(...)
»

Karawana jedzie dalej(...)

Mimo różnych wydarzeń i prób wpłynięcia na zmianę sytuacji, życie toczy się swoim rytmem. Boleśnie odczuła to ostatnio branża wod-kan, śledząc proces legislacyjnych zmian podstawowych aktów prawa regulujących jej działalność.  Po fatalnie procedowanej i ostatecznie z błędami wdrożonej ustawie Prawo wodne, kolejnym przykrym doświadczeniem była zmiana ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Z pozorowanymi konsultacjami, bez (...)
»