Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Powiaty a ochrona środowi(...)

- czyli wydatki powiatów woj. podkarpackiego na ochronę środowiska w latach 1999-2002 Cz. I Tomasz Kica Jacek Strojny Podkarpacie, podobnie jak pozostałe regiony południowej Polski, posiada liczne walory krajobrazowe i przyrodnicze. Fakt ten poczytać należy za niewątpliwą zaletę i szansę na poprawę dynamiki rozwoju regionu. Na całym świecie zasoby przyrodnicze stanowią jeden z czynników sprawczych progresu gospodarczego i motorów wzrostu koniunktury regionalnej.(...)
»

Budować, budować, budować(...)

Pod koniec lutego tego roku ukazał się po raz pierwszy Krajowy raport benchmarkingowy opublikowany przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). Brak wiarygodnych danych z wcześniejszych okresów nie pozwala jeszcze na analizę zmian zachodzących w krajowym systemie elektroenergetycznym w kontekście niezawodności pracy systemu i jego bezpiecznego funkcjonowania. Z uwagi na fakt, iż informacja o stanie sieci elektroenergetycznej jest bardo ważna zarówno dla odbiorc&oacut(...)
»