Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Poszukiwanie gazu z łupkó(...)

Część obszarów, na których mogą znajdować się złoża gazu łupkowego, pokrywa się z terenami objętymi ochroną prawną. W tym kontekście praktyczne zastosowanie znajdą przepisy prawne odnoszące się do ocen oddziaływania na obszary Natura 2000. Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku: „Organ właściwy do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco (...)
»

Nagrody ekologiczne przyz(...)

Rozdanie nagród X Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod Patronatem Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego, miało miejsce 6 lutego 2009 r. podczas Gali Laureatów i Wyróżnionych w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie. Podstawowym celem Konkursu jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Ponadto Konkurs ma za zadanie wyróżnić podmioty zaangażowane w edukację ekologiczną wśr&oac(...)
»