Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zagadnienia dotyczące bud(...)

Gospodarowanie zasobami wodnymi jest związane bezpośrednio z planowaniem i wykonaniem urządzeń wodnych zaliczanych do kategorii obiektów budownictwa wodnego. Do budowli wodnych zalicza się różnego rodzaju obiekty, instalacje oraz urządzenia związane z zaopatrzeniem w wodę. Od 1000 roku p.n.e. żuraw był powszechnie zaliczany do kategorii urządzeń służących do przenoszenia wody z rzeki do położonych wyżej kanałów nawadniających. Przy pomocy czerpak(...)
»

Historia gospodarki odpad(...)

Europejskie doświadczenia w obszarze ochrony środowiska, która jest fundamentalnym zadaniem Wspólnoty Europejskiej, są bardzo zróżnicowane. Już w odległych czasach podejmowano działania w celu ochrony środowiska, w tym usuwania nieczystości takich jak odpady. Przede wszystkim, by zapewnić bezpieczeństwo sanitarne obywatelom, a w późniejszych latach także stworzyć skuteczny system ich zagospodarowania pod kątem ekologicznym i ekonomicznym, w(...)
»