Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Decyzja uznaniowa czy zwi(...)

Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Normatywna treść art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach została ustalona nowelą z 2001 r. (DzU nr 100, poz. 1085). Po ostatnich zmianach wprowadzonych z mocą od 7 lutego 2003 r. (DzU nr 7, poz. 78) określa rodzaje działalności, które wymagają uzyskania zezwolenia. Muszą je uzyskać przedsiębiorcy na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadó(...)
»

Ochrona środowiska, drogi(...)

Z Arkadiuszem Błochowiakiem, dyrektorem Departamentu Środowiska, Jerzym Gładysiakiem, dyrektorem Departamentu Infrastruktury, oraz Jerzym Krigerem, dyrektorem Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, rozmawia Krzysztof Kasprzak Jakie najważniejsze zadanie związane z ochroną środowiska realizowane było w ostatnim czasie przez Urząd Marszałkowski? A. Błochowiak: Ważne były działania związane z likwidacją mogilników z przeterminowanymi środk(...)
»