Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Priorytety prac Komisji E(...)

Ósma kadencja Parlamentu Europejskiego (PE) dopiero się rozpoczęła, jednakże praca legislacyjna, po przerwie spowodowanej wyborami, nabrała od razu dużego tempa. Spektrum działania Komisji Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) obejmuje zarówno takie obszary, w których Parlament razem z Radą ma prawo stanowienia w procedurze ustawodawczej (polityka środowiskowa i klimatyczna, bezpieczeństwo żywności), jak i te zarezerwowane dla państw członkowskich (zdrowie publiczne(...)
»

Dla kogo darmowe uprawnie(...)

Zgodnie ze znowelizowaną w 2009 r. dyrektywą EU ETS, w systemie handlu emisjami, począwszy od 1 stycznia 2013 r., odchodzi się od zasady bezpłatnego przydzielania uprawnień do emisji, jak było w latach 2005-2012. Mimo to niektóre podmioty będą mogły jeszcze skorzystać z pewnej puli darmowych uprawnień.   Przydziały ustalano w Krajowych Planach Rozdziału Uprawnień (KPRU), które w Polsce wprowadzano w ramach rozporządzeń Rady Ministr(...)
»