Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Kierunki zachodzących w Polsce zmian zostały określone transformacją ustroju gospodarczego i odbudową samorządu terytorialnego. Uruchomiły one procesy, które obecnie przekształcają przestrzenną organizację gospodarki. Najwyższy stopień złożoności wykazuje przestrzenna organizacja systemu społeczno-gospodarczo-przyrodniczego. Obecnie analizuje się celowe przeznaczanie terenów i zasad ich zagospodarowania oraz przestrzenne wymiary systemów społeczno-gospodarczych, jednak niezbędne jest przy tym po(...)
»

Strefy ochrony ujęć wód (...)

W ostatnich latach upowszechniło się nawoływanie do picia wody z kranu. Woda wodociągowa popularnie zwana „kranówką” jest bardzo dobra, dopóki nie zostanie zanieczyszczona chemicznie lub bakteriologicznie w stopniu szkodliwym dla zdrowia. Może do tego dojść m.in. w ujęciu wody, gdy trafią do niego mikroorganizmy lub substancje, do których usuwania stacja uzdatniania nie jest dostosowana. Z tego powodu bardzo ważne zadanie stanowi ochrona ujęć wody przed niespodziewa(...)
»