Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Potencjał biomasy dla ins(...)

Biomasa, a precyzyjniej model jej wykorzystania w Polsce, był jednym z najgorętszych tematów w wieloletniej dyskusji, toczącej się podczas tworzenia i procedowania ustawy o OZE. Biomasa jest powszechnie uznawana za bezemisyjne paliwo odnawialne. W ostatnich latach cieszy się szczególnym zainteresowaniem mediów, prasy branżowej, a przede wszystkim wielkiej energetyki oraz ciepłownictwa. W Polsce uwarunkowania regulacyjne dzielą biomasę na dwie podstawowe kategorie: (...)
»

Możemy spać spokojnie?(...)

• 19 lutego br. odbyło się posiedzenie Zarządu ZPGO, kontynuowane 6 marca. Ze spraw formalnych podczas posiedzeń przyjęto Sprawozdanie z działalności Związku za 2006 r. oraz Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności finansowej ZPGO w 2006 r. Podjęto także decyzję o organizacji Zgromadzenia Ogólnego w dniach 21-23 maja br. oraz opracowano strategię funkcjonowania ZPGO na 2007 rok. Przyjęto też nowego członka, Firmę Handlowo-Usługową KUBA z Kętrzyna, co oznacza, iż teraz ZPGO ma repreze(...)
»