Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Warszawskie wodociągi ucz(...)

Dokładnie 10 lat temu zainaugurowaliśmy autorski Program Edukacji Ekologicznej „Z Wisły do Wisły – Podróże z Kropelkiem”. W ciągu dekady w naszych zajęciach wzięło udział blisko 25 tys. dzieci i młodzieży z warszawskichszkół. Ekologia i ochrona środowiska to priorytety Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie. Poza podstawową działalnością statutową, wodociągi warszawskie dużą wagę przywiązują do przedsięwzięć o charakterze prospołeczny(...)
»

Wrocławskie badania odpad(...)

Odpady komunalne mają specyficzny charakter, zmieniający się w zależności od rodzaju zabudowy, nasycenia terenu obiektami usługowymi i innymi obiektami niemieszkalnymi oraz wyposażenia technicznego i sanitarnego budynków (szczególnie sposobu ogrzewania). Znaczny wpływ na zróżnicowanie składu tych odpadów mają ponadto poziom życia mieszkańców, selektywna zbiórka surowców wtórnych, przydomowe kompostowanie i pora roku. Ze składem materiałowym odpadów wiążą się bezpośrednio ich właś(...)
»