Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wystarczy zadzwonić(...)

Z Henrykiem Derewendą, właścicielem firmy DEREWENDA, rozmawia Renata Drzażdżyńska Kiedy i dlaczego firma zajęła się unieszkodliwianiem odpadów z AGD i RTV? Firma DEREWENDA od 2003 r. zajmuje się zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów z urządzeń chłodniczych oraz pozostałych odpadów wielkogabarytowych z AGD i RTV. Wychodząc wówczas naprzeciw obowiązkom wynikającym m.in. z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz z programów gospodarki od(...)
»

Zintegrowane sterowanie s(...)

W pierwszej części artykułu przedstawiona została dwuwarstwowa struktura zintegrowanego sterowania hydrauliką i jakością w systemach wodociągowych (SW). Wprowadzenie takiej struktury pozwala wypełnić funkcje sterowania zintegrowanego SW i daje gwarancję ich efektywnej realizacji. Zintegrowane sterowanie SW obejmuje dwa zasadnicze aspekty: sterowanie hydrauliką i sterowanie jakością wody. Pomiędzy procesami hydrauliki i jakości wody występują interakcje, co stanowi przesłankę, by procesy te pr(...)
»