Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Program ,,Czyste powietrz(...)

Walka ze smogiem i działania na rzecz poprawy jakości powietrza to główny cel programu priorytetowego NFOŚiGW „Czyste Powietrze”, skierowanego do właścicieli domów jednorodzinnych oraz osób dopiero planujących budowę. Nabór wniosków na termomodernizację domów i wymianę pieców grzewczych na bardziej ekologiczne ruszył 19 września. Za pogarszającą się jakość powietrza w polskich miastach odpowiada głównie spalanie odpadów i złej jakoś(...)
»

Ważne pytania (bez odpowi(...)

Uchwalona 1 lipca 2011 r. ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw nie wydaje się być dobrym rozwiązaniem legislacyjnym, gdyż powoduje zniszczenie obecnych więzi społecznych i gospodarczych, nie gwarantując powstania nowych i silnych. Świadczą o tym liczne pytania przedsiębiorców, na które nie znajdujemy w ustawie wiążących odpowiedzi. Nie ma ich także w wyjaśnieniach autorów projektu ustawy.(...)
»