Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Kiedy pojazd staje się od(...)

Ustawa o pojazdach wycofanych z eksploatacji łączy w sobie zapisy zarówno ustawy o odpadach, jak i ustawy Prawo o ruchu drogowym. Natomiast wszystkie trzy ustawy w różny sposób odnoszą się do pojęcia samochodów nie użytkowanych nazwanych potocznie wrakami. Rozbieżność w stosowaniu pojęć, kiedy pojazd można traktować jako nie użytkowany, kiedy jako wycofany z eksploatacji, a od jakiego momentu będzie odpadem, powoduje problemy w podejmowaniu czynności wyjaśniających przez funkcjon(...)
»

Cena cenie nierówna(...)

Warto zwrócić uwagę na samą definicję takiego „hurtu”, gdyż nadal pojawiają się przypadki nieprawidłowego postrzegania tej kwestii, wynikające w głównej mierze z potocznego rozumienia tego typu sprzedaży. Sprzedaż „hurtowa” Zgodnie z art. 6 ust. 1a Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. DzU z 2015 r. poz. 139), „Do zakupu wody lub wprowadzania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ściek(...)
»