Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Analiza wpływu modernizac(...)

Przeprowadzano analizę pracy sieci wodociągowej o długości 323,6 km, która w wyniku modernizacji i remontów w okresie 1997-2014 obecnie w 80% wykonana jest z tworzyw sztucznych. Wdrożenie monitoringu natężenia przepływu i ciśnienia w głównych węzłach sieci wodociągowej pozwala na ciągłą ocenę warunków jej pracy. Jednym z ważniejszych działań podejmowanych w celu zmniejszenia strat wody jest obserwacja i analizowanie minimalnego nocnego przepływu (MNP) w obrębie moni(...)
»

Przyłączanie i współpraca(...)

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, wspólnie z ENEA Operator, ENERGA Operator oraz PSE, zorganizowało 20 i 21 marca 2013 r. w Warszawie konferencję „Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym”. Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Ministerstwo Gospodarki oraz prezesa URE. Wzięło w niej udział ponad 110 osób, reprezentujących m.in. operatorów sieci dystrybucyjnej i przesyłowej, inwestorów OZE, instytuty naukowo-badawcze, uczelnie, (...)
»