Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Giganty nad brzegiem morz(...)

Energetyka wiatrowa jest niezwykle pasjonującym tematem zarówno ze względu na swój ekologiczny charakter, jak i widoczny postęp technologiczny - gigantycznych rozmiarów turbiny do produkcji „zielonej energii". Obecnie na terenie największej farmy wiatrowej w Polsce funkcjonuje 9 wiatraków. Są to najwyższe w Europie wiatraki, o mocy 2 MW każdy, wysokości 118 m (łączn(...)
»

Kodeks urbanistyczno-budo(...)

W trzeciej części cyklu, w którym omawiamy przepisy projektowanego Kodeksu urbanistyczno- -budowlanego, poruszono tematykę nieco odbiegającą od tej zaprezentowanej wcześniej. Autor odchodzi od kwestii realizacji inwestycji celu publicznego, skupiając się na nowych regulacjach dotyczących przyłączy oraz warunków przyłączenia do sieci. Kwestią budzącą duże zainteresowanie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej jest nowa definicja przyłącza, zaproponowana w projekcie Kode(...)
»