Wszystkie artykuły w kategorii: "Zielony poradnik"

Reklama

Polecane artykuły:

Spalanie i współspalanie (...)

Aspekt właściwego, zgodnego ze standardami prawa wspólnotowego, zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych nabiera w naszym kraju coraz bardziej istotnego znaczenia. Powszechna staje się świadomość, że współcześnie rozumiany proces oczyszczania ścieków powinien być zintegrowany z rozwiązaniem problemu zagospodarowania osadów ściekowych stanowiących produkt tego procesu. Stąd, obok działań zmierzających do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, podejmuje się szereg przed(...)
»

Czy to już czas dla fotow(...)

  Powodem gwałtownego rozwoju instalacji fotowoltaicznych jest sprzyjający system wsparcia, obowiązujący w niektórych krajach.  Przykład stanowi Republika Federalna Niemiec, gdzie, dzięki wysokiej gwarantowanej cenie zakupu energii wytworzonej z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych, przyrost mocy zainstalowanej w tego rodzaju źródłach wyniósł w latach 2010-2011 ok. 15 GW, natomiast łączna moc zainstalowana w elektrowniach słonecznyc(...)
»