Wszystkie artykuły w kategorii: "Zielony poradnik"

Polecane artykuły:

Taryfy i energetyka odna(...)

Przyczyną, która legła u podstaw wprowadzenia instytucji zatwierdzania taryf dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła było „równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii”. Tak znacząca interwencja państwa wynika z niedoskonałości funkcjonowania konkurencji w sektorze energetycznym1. Jednak dotychczas nie akcentowano znaczenia rozważanego instrumentu ingerencji publicznej w stosunki gospodarcze, w odniesien(...)
»

Współspalanie biomasy ora(...)

W celu realizacji procesu współspalania dużych ilości biomasy z węglem zainstalowano na kotle RAFAKO OP-230 system spalania objętościowego Rotating Opposed Fired Air (ROFA). W systemie tym powietrze z dużą prędkością wdmuchiwane jest przez dysze wielootworowe, co powoduje silne turbulentne mieszanie gazów spalinowych i paliwa. Wysokociśnieniowy system spalania objętościowego ROFA zapewnia spalanie całkowite i zupełne oraz zwiększenie wykorzystania objętości komo(...)
»