Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"

Polecane artykuły:

Fikcyjne normy!(...)

Wprowadzona ustawą z 1 lipca 2011 r. reforma dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi ma jeden zasadniczy cel: doprowadzić Polskę do wypełnienia dyrektyw unijnych w zakresie redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji oraz odzysku materiałowego surowców wtórnych. Gminy otrzymują zatem na każdy kolejny rok kalendarzowy konkretne wytyczne tonażowe, dotyczące ilości odpadów kierowanych do recyklingu, ich przygotowania do ponownego odzy(...)
»

Warto przeczytać(...)

Dekoracyjne cięcie krzewów Heinrich Beltz Wydawnictwo RM Formowanie roślin jest sposobem na uatrakcyjnienie każdego ogrodu. Dzięki tej publikacji czytelnik poznaje sztukę dekoracyjnego przycinania krzewów. Jak się okazuje, nie jest to wcale trudne i może sprawić wiele radości. Pierwszy rozdział prezentuje podstawy podcinania, informacje o formach występujących w ogrodach azjatyckich, śródziemnomorskich czy nowoczesnych. Pozosta(...)
»