Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo - zarządzanie"

Polecane artykuły:

(...)

Od redaktora Karuzela zmian prawa nigdy się nie zatrzymuje. Nawet jeśli ustawodawca – po dziesiątkach spotkań, konsultacji kuluarowych i oficjalnych czy głosowań w gremium komisji lub na sali plenarnej – wreszcie usankcjonuje jakieś rozwiązanie, to i tak można być pewnym, że za jakiś czas znów czekają nas zmiany. Na dodatek – co z tego, że jedna ustawa wchodzi w życie, skoro przy kolejnej, w tej samej branży, i tak jeszcze „dłubią”? Ot, weźmy choćby ulubio(...)
»

Najsłabsze ogniwo(...)

Fundamentem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest jego regionalizacja. W każdym regionie wojewódzki plan gospodarki odpadami (WPGO) wskazał regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK-i), do których mają trafiać wszystkie zebrane w danym regionie zmieszane odpady komunalne, odpady zielone i inne bioodpady oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. Tak wygląda to w teorii, czyli w przepisach ustawowych, które – wydaje się – nie pozostawiają (...)
»