Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo - zarządzanie"

Polecane artykuły:

Zestalanie jako sposób un(...)

Celem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych jest likwidacja lub ograniczenie ich uciążliwości dla środowiska, poprzez zmianę cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych. Unieszkodliwianie odpadów można prowadzić różnymi sposobami. Wybór metody zależy od właściwości odpadu, jego składu i ilości. Najczęściej stosowaną metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających związki organiczne jest spalanie. Natomiast dla odpadów nieorganicznych istnieje szereg metod unieszkodliwiania fizykoc(...)
»

Sprawa OZE w nowym świetl(...)

Komisja Europejska zaproponowała europejski cel udziału energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 27%. Kluczowe elementy polityki do 2030 r. określone przez KE dotyczą m.in. ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej, nowego systemu zarządzania w oparciu o krajowe plany na rzecz konkurencyjnej i bezpiecznej energii, a także energii ze źródeł odnawialnych. Porażka… Według Komisji, energia odnawi(...)
»