Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo - zarządzanie"

Polecane artykuły:

Monitoring wód opadowych(...)

Przepisy prawa ochrony środowiska zaliczają do ścieków wody deszczowe lub wody z topniejącego śniegu czy lodu, spływające z terenów potencjalnie zagrożonych zanieczyszczeniem do kanalizacji. Ten rodzaj nieczystości został zdefiniowany jako: „wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów (...)
»

Od Redaktora(...)

Nowy rok nieodłącznie wiąże się ze zmianami w przepisach, także z zakresu ochrony środowiska. Część nowych lub znowelizowanych regulacji zaczęła obowiązywać, kolejne są na różnych etapach prac parlamentarnych czy rządowych. Sporo zmian niesie za sobą nowe Prawo wodne. Wpłynie ono nie tylko na wiele codziennych aspektów funkcjonowania samorządów czy spółek zajmujących się zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków, ale także na ochronę drzew i krzewów, sposób zarz(...)
»