Wszystkie artykuły w kategorii: "Ogrodnik miejski"

Reklama

Polecane artykuły:

Plany gospodarki odpadami(...)

Antoni Niedziałkowski Ustawa o odpadach nakłada na gminy obowiązek realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami w oparciu o plany gospodarki odpadami. Muszą one być zgodne z planami wyższego szczebla, czyli powiatowymi i wojewódzkimi, a te z kolei z planem krajowym. Warto się zastanowić, co plan każdego szczebla winien zawierać. Zgodnie z art. 15 ust. 3 tej ustawy krajowy, wojewódzki, powiatowy lub gminny plan gospodarki odpadami powinien określać rodza(...)
»

Technologie zgazowania bi(...)

Aktualnie najwięcej nowych technologii związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych rozwijanych jest w oparciu o proces przetwarzania biomasy. Spalanie, kompostowanie, fermentacja beztlenowa, karbonizacja, zgazowywanie – wszystkie te procesy naturalnie zachodzące w przyrodzie z powodzeniem są implementowane w konkretnych technologiach i instalacjach przemysłowych. Z uwagi na szerokie spektrum możliwych do zastosowania substratów, takich jak biomasa, odpady (...)
»