Wszystkie artykuły w kategorii: "Ogrodnik miejski"

Polecane artykuły:

Bezpieczeństwo energetycz(...)

  Biorąc pod uwagę założenia polityki energetycznej rządu w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa, wojewoda pomorski, Roman Zaborowski, zarządzeniem nr 9/2009 z 21 stycznia 2009 r. powołał Wojewódzką Radę do spraw Bezpieczeństwa Energetycznego. Rada ma zapewnić sprawny przepływ informacji, inicjowanie procesu podejmowania decyzji strategicznych oraz tworzenie warunków efektywnego współdziałania wszystkich służb publiczn(...)
»

Atom na łamach, czyli kij(...)

Po żadnym z dotychczasowych felietonów „Od redaktora” nie dotarło do mnie aż tyle komentarzy, ile po niedawnym tekście na temat coraz konkretniejszych perspektyw polskiej energetyki jądrowej. Również opinie różnych Czytelników nigdy nie były tak skrajne! Pomijając zarzuty odnoszące się do tego, czego nie napisałam (bo nie napisałam, że jestem zdecydowanie i bezwarunkowo za „atomem”!), jedni skrytykowali mnie za nadmierną, projądrową przychyl(...)
»