Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Reklama

Polecane artykuły:

Koncepcje technologiczne (...)

Współczesne zakłady, wdrażające innowacyjne technologie związane z przetwarzaniem odpadów komunalnych, główny nacisk kładą na tzw. wzrost efektywności energetycznej, czyli na zwiększenie odzysku energii z tego typu odpadów. MBP należy do procesów, podczas których przy wykorzystaniu metod mechanicznych i biologicznych odpady są przygotowywane albo do odzysku, m.in. energii, albo do ostatecznego składowania. Ze względu na uwar(...)
»

Zarządzanie poprzez wskaź(...)

Idea porównywania się z innymi pojawiła się już w latach 20. XX w. Benchmarking po raz pierwszy został profesjonalnie zastosowany przez korporację Xerox w latach 70. XX w. Firma ta – borykając się z problemami dotyczącymi wysokości kosztów – opracowała bardzo szczegółowo proces postępowania benchmarkingowego, w którym wyodrębniono grupy obszarów i parametrów przedstawiających funkcjonowanie przedsiębiorstwa w poszczególnych płasz(...)
»