Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Wartość dodana przestrzen(...)

Rozwój przestrzeni publicznych stał się w ostatnich latach przedmiotem wzmożonego zainteresowania władz samorządowych, dopingowanych przez aktywność społeczną w tym względzie. Ale problematyka ta jest najczęściej rozumiana dość wycinkowo, co powoduje, iż ani praktyczne rozwiązania, ani realizowane inwestycje nie spełniają wszystkich pokładanych w nich oczekiwań, a nawet posiadają istotne błędy. Chcemy umożliwić Czytelnikom szersze spojrzenie na zagadnienia rozwoju i funkcjonowania przestrzeni(...)
»

Zgłoszenie zamiaru usunię(...)

Rewolucyjna zmiana zasad ochrony drzew i krzewów znajdujących się poza lasami, wynikająca z Ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody1, weszła w życie 1 stycznia br. Znowelizowała ona m.in. art. 83f ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody2, dodając do tego przepisu pkt 3a, zgodnie z którym z obowiązku uzyskania zezwolenia zwolniono usunięcie drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na(...)
»