Wszystkie artykuły w kategorii: "Ochrona i pielęgnacja"

Polecane artykuły:

Konieczne zmiany w aktach(...)

Jednym z najważniejszych elementów „Programu polskiej energetyki jądrowej” i czynnikiem warunkującym jego prawidłową i terminową realizację jest wprowadzenie odpowiednich zmian prawa.  Zmiany prawa są niezbędne dla umożliwienia budowy i funkcjonowania energetyki jądrowej oraz związanej z tym infrastruktury. Dostosowanie przepisów prawa polskiego ujęte jest w „Ramowym harmonogramie działań dla energetyki jądrowej” przyjętym przez Radę(...)
»

Majówka spod znaku Wod-Ka(...)

Przedstawiciele przedsiębiorstw wod-kan oraz firm branżowych zaczynają odliczać dni, bowiem wielkimi krokami zbliża się do nich największa tematyczna impreza – Targi Wod-Kan w Bydgoszczy. Nie zawiodą się ani zwiedzający spragnieni nowości, ani ci, którzy łakną wiedzy z tej dziedziny. Nie zabraknie bowiem nowych produktów na stoiskach ani oprawy seminaryjnej Targów. Honorowy patronat nad Targami Wod-Kan, które odbędą się w dniach 17-19 maja, objęło Ministerstwo Środowiska. W(...)
»