Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Czystość i porządek w orz(...)

Wdrożenie w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymaga przyjęcia przez rady gmin szeregu uchwał. Na pierwszy plan wysuwa się regulamin utrzymania czystości i porządku, który określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Jest on też jednym z najczęściej skarżonych aktów prawa miejscowego. Warto zatem zapoznać się z bogatym orzecznictwem dotyczącym regulaminowych zapisów, aby wyeliminować najczęstsze nieprawidłow(...)
»

Proste jest piękne(...)

Tym razem napiszę o transportowaniu wody morskiej na odległość setek kilometrów wodociągiem, o małej elektrowni wbudowanej w wodociągową rurę i żaluzjach oszczędzających olej opałowy. Science fiction? Wcale nie. Chcę pokazać, że najcenniejsze są proste pomysły i rozwiązania. Wystarczy osoba, która je dostrzeże, choć inni przeoczą. Około 15 lat temu zgłosił się do mnie wynalazca z pomysłem, żeby wykorzystać płynącą w rurach wodociągowych wodę do napędzania małych turbin wytwarzającyc(...)
»