Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wykorzystywanie odpadów p(...)

W dobie szybkiego rozwoju cywilizacyjnego poważnym problemem staje się właściwe zagospodarowanie odpadów. Do niedawna najpopularniejszą metodą było ich składowanie. Obecnie podejmuje się jednak działania zmierzające do tego, aby jak największa ich część była poddana ponownemu wykorzystaniu.   Podstawą prawną takich działań są m.in. postanowienia art. 7 ust. 3 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2010 r. nr 185, poz. 1243, z pó(...)
»

Potrzebujemy ustawy Prawo(...)

Projekt nowej ustawy Prawo wodne, nad którym od kilku lat pracuje Ministerstwo Środowiska, jest obecnie przedmiotem prac Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jaka będzie jego przyszłość? Według założeń dokumentu, gminom przekazane zostanie zadanie utrzymania melioracji wodnych szczegółowych oraz budowy i utrzymania urządzeń odwadniających tereny zurbanizowane. Nie ma na to zgody Związku Gmin Wiejskich RP. Powodem są zbyt wysokie koszty – właściciele gruntów i nieruchomo(...)
»