Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Spółdzielcze lokatorskie (...)

Rząd pracuje nad projektem nowelizacji Ustawy z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (DzU z 2017 r. poz. 79). Zachowując spójność z założeniami Narodowego Programu Mieszkaniowego, przyjętego przez Radę Ministrów uchwałą nr 115/2016 z 27 września 2016 r. (więcej w „Przeglądzie Komunalnym” 1/2017), jedną z istotnych zmian jest propozycja powrotu do obiegu prawnego instytucji spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mie(...)
»

O „hurtowym zrzucie ściek(...)

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków należy do oczywistych obowiązków zakładów wod-kan, ale nie wszystkie aspekty związane z tytułowym zagadnieniem są równie jasne. W świetle regulacji Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU z 2015 r. poz. 139, dalej: u.z.z.w.), obowiązkiem przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (dalej p.w.k.), w tym również gminy postrzeganej jako takiej (por. wyrok NSA(...)
»