Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Co to znaczy, czyli abc z(...)

Producenci i importerzy opakowań oraz produktów w opakowaniach mają obowiązek znakowania opakowań, aby ułatwić ich dalsze zagospodarowanie. W celu stworzenia jednolitego systemu oznakowania, 1 lipca br. weszło w życie rozporządzenie, określające rodzaje opakowań podlegających oznaczeniu oraz wzory oznaczeń, opracowane w oparciu o wytyczne i decyzje Unii Europejskiej. Nowością jest wprowadzenie oznaczeń, wskazujących na możliwość wielokrotnego użytku oraz n(...)
»

Energetyka odnawialna po (...)

Komisja Europejska 6 czerwca 2012 r. opublikowała Komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Energia odnawialna: Ważny uczestnik europejskiego rynku energii”. W dokumencie przedstawiono informacje dotyczące obecnej strategii w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r. oraz nakreślono warianty polityki na okr(...)
»