Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Możliwości wykorzystania (...)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Drugim, obok Funduszu Spójności, źródłem finansowania inwestycji w sektorze ochrony środowiska dla jednostek samorządu terytorialnego jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (z ang. skrót ERDF). Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego należy do grupy 4 funduszy strukturalnych, która obejmuje również: Europejski Fundusz Socjalny (ESF), Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych - Sekcję Orientacji (EAGGF) or(...)
»

Nowa ustawa o ZSEE(...)

Konsultacje publiczne projektu nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym trwały do 15 czerwca br. Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE)1, został on opracowany na podstawie przyjętych 17 września 2013 r. przez Radę Ministrów założeń projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zarówno przyjęcie założeń, jak i uchwalenie ustawy spowodują wypełnienie(...)
»