Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Resume, katharsis i new a(...)

Największym wrogiem korupcji i wszelkich wykroczeń jest jawność i powszechność informacji. W naszej branży brakuje nam podstawowej wiedzy o rynku pozwalającej na społeczną kontrolę i walkę z patologiami gospodarczymi.   W Ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) oraz w odpowiednim Rozporządzeniu zabrakło obowiązku publiko(...)
»

Pozyskiwanie energii ciep(...)

Rozwój energetyki odnawialnej, wobec nierównych warunków startowych względem tradycyjnego sektora paliwowo-energetycznego, wymaga programów wspomagających. Inwestycje w tym obszarze zazwyczaj opierają się na dotacjach i preferencyjnych kredytach [Fot. 1. Sekcja kolektorów płaskich (w głębi obiekt zasilany)]. Fakt, że to jednostki budżetowe(...)
»