Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Skutki udzielania dopłat (...)

Artykuł stanowi komentarz dotyczący skutków udzielania dopłat do wody i ścieków na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie kluczowych konsekwencji na gruncie Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług1 (dalej zwanej ustawą o VAT), związanych z udzielaniem dopłat na podstawie art. 24 ust. 6 Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków2 (dalej zwanej: ustawą o (...)
»

Będą pieniądze unijne(...)

Pierwsze zapisy dotyczące budowy systemu wodociągowego w Płocku sięgają już XIV w. W 1892 r. podpisano umowę pomiędzy inżynierem Selewką Chessinem a magistratem miasta Płocka na budowę wodociągów. Od tego momentu datuje się początek istnienia Wodociągów Płockich, które jako podmiot prawa handlowego funkcjonują od 1998 r. Mimo że woda surowa, pochodząca z dwóch źródeł: powierzchniowego (Wisła) i głębinowego, uległa na przestrzeni ostatnich lat poprawie, to wciąż wymaga dość znaczn(...)
»