Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Paliwa z odpadów 2009(...)

VII Międzynarodowa Konferencja „Paliwa z Odpadów 2009” odbyła się w dniach od 21 do 23 października w Szczyrku. Zorganizowała ją Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Spotkanie stanowiło odpowiedź na zmiany w przepisach prawa europejskiego, spowodowane dyrektywą 2008/98/WE o odpadach oraz wciąż rosnącym zainteresowaniem wykorzystania odpadów jako surowców (...)
»

Brykietowanie(...)

– sposób na efektywne paliwo ze słomy Rozwój technik spalania słomy oraz uwarunkowania wynikające z podpisanych przez Polskę zobowiązań, przy ograniczonych możliwościach pozyskania odpadów drzewnych, zwiększają popyt na przetworzone paliwo ze słomy i innych roślin energetycznych. Pierwsze próby spalania słomy w celach energetycznych, podjęte w Polsce na szerszą skalę w połowie lat 90., szczególnie w dawnych województwach elbląskim i jeleniogórskim, spowodowały, że (...)
»