Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Tlenowy rozkład odpadów p(...)

Obecnie najważniejszym zadaniem stawianym współczesnym systemom zarządzania składowiskami jest stosowanie efektywnych i ekonomicznie uzasadnionych technologii przetwarzania i składowania odpadów (niskie koszty eksploatacyjne oraz niski poziom zużycia energii). Najpopularniejszą metodą zagospodarowania odpadów w Polsce jest ich deponowanie na składowiskach. Tradycyjne składowiska projektowane są jako obiekty „suche”, ukier(...)
»

Smutna prawda zaczyna wyc(...)

Smutna prawda zaczyna wychodzić na jaw Czy w ubiegłym roku udało się uzyskać poziomy selektywnego zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych? Odpowiedzi można szukać w zamieszczonym na portalu głównego inspektora ochrony środowiska w lipcu br. Raporcie o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i akumulatorami za 2014 r. (zwany dalej raportem). Z zainteresowaniem zapoz(...)
»