Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Ratujmy poznańskie jeże(...)

Z problemem ssaków ginących z powodu ruchu kołowego spotyka się każdy użytkownik pojazdów – tym częściej, im więcej pokonuje kilometrów dróg niezabezpieczonych przed wchodzeniem zwierząt na jezdnię. Powszechnie wiadomo, że dane dotyczące wielkości strat w populacji poszczególnych gatunków z powodu kolizji z pojazdami są trudne do szacowania, dlatego podejmowane są próby zmniejszenia skali tego problemu, zwłaszcza podczas projektowania i budowy autostrad. (...)
»

Logistyka zwrotna w model(...)

Koncepcja logistyki zwrotnej w krajowej literaturze logistycznej jest prezentowana w niewielkim zakresie, co zwraca uwagę na potrzebę intensyfikacji badań zarówno teoretycznych, jak i empirycznych. Konieczność pogłębiania wiedzy dotyczącej logistyki powtórnego zagospodarowywania wypływa z faktu, iż cykl życia produktu w ostatnich latach ulega systematycznemu skracaniu. „Wyjście” w łańcuchu logistycznym, określane przez procesy logistyczne, jakie mają miejsce w tej faz(...)
»