Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kołobrzeska Aleja Miłości(...)

Ochrona i pielęgnacja bindaża grabowego W XIX w. w Kołobrzegu założono bindaż grabowy. Był to obiekt bardzo atrakcyjny, zarówno dla mieszkańców, jak i dla kuracjuszy, nazywany często Aleją Miłości. Od 1939 r. był praktycznie pozbawiony opieki. Pierwsze prace pielęgnacyjne wykonano dopiero w lipcu 2002 r. W Kołobrzegu w reprezentacyjnej części uzdrowiska w pobliżu portu zachowała się część pochodzącego z XIX w. bindażu (berso, kolebka). Terminem tym określa się sklepioną (...)
»

Biblioteka wod-kan(...)

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz dla praktyka z przepisami wykonawczymi i towarzyszącymi oraz wzorami umów Mirosław Krzyszczak Warszawa 2005 ISBN 83-60096-05-8 Publikacja jest analizą oceny stosowania w jednostkach samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych przepisów us(...)
»