Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wymagania w zakresie świa(...)

Przepis art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawsze rodził rozliczne spory. Jego analiza była wdzięcznym tematem wielu rozstrzygnięć(sądowych i administracyjnych) oraz szeregu publikacji (w tym moich m.in. w PK). Można przypomnieć, że niejasne zawsze było co najmniej: ·         Jaki jest charakter prawny aktu określającego wymagania jakie powinien spełniać podmiot świadczący usługi (...)
»

Propozycja nowego wsparci(...)

Termin, w którym parlamentarzyści winni wdrożyć do naszego systemu prawnego dyrektywę 2009/28/WE, minął już ponad 1000 dni temu. Od prawie trzech lat jesteśmy świadkami powolnej agonii branży, która zainwestowała w Polsce kilkadziesiąt miliardów złotych. Czy przedstawiona 17 września 2013 r. przez Ministerstwo Gospodarki (MG) wizja mechanizmów wsparcia dla producentów, mająca znaleźć się w projekcie przyszłej ustawy, uspokoiła branżę? Śmiem wątpić. Załamanie się systemu wsparcia opa(...)
»