Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Korzyści dla działalności(...)

Począwszy od 11 września 2013 r., tj. od dnia przyjęcia małego trójpaku, mamy do czynienia z nowym zjawiskiem w branży energetycznej. Jest nim wytwarzanie przez prosumenta energii elektrycznej w mikroinstalacji wraz z możliwością odsprzedaży nadwyżek wygenerowanej i niezużytej na własne potrzeby energii. Aktualnie liczba funkcjonujących mikroinstalacji (prosumenckich) w Polsce to ok. 130. Rozwiązania dotyczące utrzymania i umocnienia rozwiązań prokonsumeck(...)
»

Krótka kołdra(...)

Doniesienia medialne z 2015 r. alarmowały: „Półtora tysiąca mieszkańców pozbawionych jest wody. Studnie wyschły, a gmina nie ma w wielu sołectwach wodociągu i mieć nie będzie, bo zadłużony Koniecpol nie ma na to pieniędzy”. Relacje ludzi dotkniętych tą sytuacją były dramatyczne. W akcie rozpaczy sami zaczęli na festynach zbierać pieniądze na budowę wodociągu. Czynili to wielką determinacją, ale z mizernym, niestety, skutkiem. W ocenie burmistrza, krytyczna sytuacja gminy to efekt nie(...)
»