Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Popioły lotne w oczyszcza(...)

Popioły lotne, pochodzące z urządzeń do ich oddzielania ze strumienia spalin, stanowią uciążliwy odpad z procesów spalania węgla do celów energetycznych. Głównym sposobem ich unieszkodliwiania jest deponowanie na składowiskach odpadów paleniskowych. Jednak prowadzone od kilku dziesięcioleci badania ujawniły możliwości ich praktycznego wykorzystania (odzysku). Mogą one być stosowane jako dodatek hydrauliczny do spoiw, samodzielne spoiwo, mikrowypełniacz do betonów cementowych, gip(...)
»

Potrzeby wodne terenów zi(...)

  Tereny zieleni miejskiej to przestrzeń publiczna o szczególnych cechach, gdzie funkcjonalność i estetyka mają równorzędne znaczenie. Dlatego aby można było spełnić ten warunek, należy racjonalnie dysponować posiadanymi zasobami.   Spośród wielu czynników warunkujących prawidłowy rozwój roślin najważniejszym jest woda. Okazuje się, że w czasie wegetacji roślin, pomimo wysokich sum opadów, nie są one(...)
»