Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Prosument – komunikat ZP (...)

Posiedzenie Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw Energetyki i Surowców Energetycznych, dotyczące skutków wejścia w życie Ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, odbyło się 18 marca br. Swoje stanowiska przedstawili: Ministerstwo Gospodarki, prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Oczekiwano, że zostaną zaprezentowane status prac nad wdrożeniem ustawy oraz pogłębiona analiza skutków jej wejścia w życie. Niestety, materiały(...)
»

Recykling bioodpadów – wy(...)

Wszystko wskazuje na to, że selektywna zbiórka odpadów kuchennych będzie konieczna, aby móc sprostać przyszłym wymogom dotyczącym stopnia recyklingu odpadów komunalnych i ograniczenia ich składowania. W skali kraju ilość selektywnie zbieranych bioodpadów powoli wzrasta. W 2013 r., wg danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), zebrano selektywnie 312 tys. Mg1, podczas gdy w roku poprzednim tylko 201 tys. Mg2. W 2013 r. poziom selektywnej zbiór(...)
»