Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo - zarządzanie"

Polecane artykuły:

Nowe standardy selektywne(...)

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych stanowi spore wyzwanie dla wielu gmin i związków międzygminnych, które przyjęły odmienny system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Od 1 lutego 2015 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 r. poz. 87). Na jej mocy min(...)
»

Zastosowanie turbozespołó(...)

W dobie niedoboru energii elektrycznej wiele uwagi poświęca się sposobom jej oszczędzania. Takie możliwości, i to całkiem spore, istnieją w przemyśle.  Analiza zastosowań Para technologiczna używana jest przez wiele zakładów i najczęściej po wyjściu z kotła posiada ona zbyt wysokie parametry w stosunku do potrzeb odbiorcy. Żeby opisać to liczbowo, należy posłużyć się konkretnym pr(...)
»