Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Fabryka z certyfikatem(...)

Produkcja maszyn i systemów transportu ciągłego, urządzeń dźwignicowych, przeładunkowych, suwnic i żurawi wiąże się m.in. z emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz wytwarzaniem różnego rodzaju odpadów. W trosce o środowisko w Fabryce Maszyn i Urządzeń Famak z Kluczborka, już w 1999 r. wdrożono system zarządzania w oparciu o normę ISO 14 001. Famak jest jedną z pierwszych firm w Polsce, która dostrzegła potrzebę systemowego podejścia do jakośc(...)
»

Od redaktora(...)

Zdecydowana większość Czytelników oczekuje, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej, realizacja programu dostosowawczego stworzy duży popyt na produkcję i usługi związane z ochroną środowiska i gospodarką komunalną. Szacuje się, że fundusze pomocowe będą stanowić faktycznie około 15% wartości wszystkich proekologicznych inwestycji, realizowanych w najbliższych latach w Polsce. Ale manna z nieba nie spadnie i aby zrealizować polskie zobowiązania, związane z dostosowaniem do dyrektyw unijnych, t(...)
»