Wszystkie artykuły w kategorii: "Ochrona i pielęgnacja"

Polecane artykuły:

System handlu kwotami CO2(...)

Polska, wspierana przez niektóre państwa unijne z Europy Wschodniej, zaproponowała ustalenie górnego i dolnego pułapu cen uprawnień w Unijnym Systemie Handlu Emisjami (EU ETS). Propozycja została przedłożona ministrom Rady do spraw Gospodarczych i Finansowych (Ecofin) 4 listopada br. w Brukseli.  „Chodzi naprawdę o bardzo prosty mechanizm” – deklaruje strona polska, ujawniając, że kompletny(...)
»

Wszechnica Odnawialnej En(...)

Dla większości młodych ludzi odnawialne źródła energii to pojęcie bez szczególnego znaczenia, a biomasa kojarzona jest przeważnie z apteką. Trzeba to jak najszybciej zmienić, gdyż zagrożenie kryzysem energetycznym wywołanym wyczerpywaniem się kopalnych nośników energii dotyczyć może zwłaszcza obecnych nasto- i dwudziestolatków. Podejmując to wyzwanie z przekonaniem, że biomasa jest najbardziej egzotycznym nośnikiem energii OZE, Po(...)
»